2013-2014

ZAhradA / Nórske fondy – Aktívne občianstvo a sociálna inklúzia

Vďaka realizácii projektu a podpore z nórskych fondov môže Záhrada fungovať celoročne (investícia do rekonštrukcie budovy, zateplenia a kúrenia). Týmto sa mohla stať domovskou scénou komunitného Divadla z Pasáže a vytvoriť tak podmienky pre sociálnu inklúziu. 

Projekt sa skladal z niekoľkých aktivít: organizácia ľudskoprávneho kultúrneho a komunitného programu a tréningový kurz pre získavanie pracovných zručností v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva. Cieľom projektu bolo zvýšiť mieru zapojenia sociálne vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského života, posilniť ich kompetencie a zvýšiť verejné povedomie o problémoch znevýhodnených komunít. Záhrada má tieto ciele v poslaní a prostredníctvom programu sa ich snaží dodnes napĺňať.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. 

naspäť na všetky projekty