Oranžový režim v Záhrada CNK

Záhrada bola vždy miestom, ktoré spájalo rôzne komunity, skupiny a ľudí. Je miestom, kde sa stretávajú ľudia aj napriek/vďaka názorovej rôznorodosti. 

Pre mnohých ľudí Záhrada, aj napriek svojej diverzite, poskytuje pocit bezpečia, ktoré sa snažíme vytvárať toleranciou, starostlivosťou a otvorenosťou. 

 

Sme si vedomí, že naše presvedčenia či hodnoty nezdieľajú všetci návštevníci tohto priestoru, no v súčasnej situácii sa ako ľudia aj ako organizácia prikláňame k riešeniam, ktoré sú podložené a odporúčané odbornou verejnosťou a zatiaľ sú jediným možným spôsobom ako túto pandémiu zvládnuť. Pripájame sa tak následne aj k iniciatíve #vakcínaprekultúru.

 

Radikálne riešenia však nevedú k pozitívnym výsledkom a tak sme zvolili variantu režimu OTP, a teda podmienený potvrdením o negatívnom AG (48h) alebo PCR (72h) teste, potvrdením o prekonaní covid-19, alebo potvrdením o očkovaní. Vstup do prevádzky kaviarne a na terasu nebude podmienený žiadnym potvrdením, počet osôb v kaviarni však bude limitovaný na 12 s dvojmetrovými rozostupmi medzi stolmi.

 

Na záver pripájame čerstvé slová od jedného návštevníka, ktoré v nás stále rezonujú a boli by sme veľmi radi, ak by to tak naďalej ostalo a Záhrada bola miestom, kde sme všetci v bezpečí.

 

“Neviem odkiaľ ste sa všetci vyrojili, ale nesiem si hlboký pocit bezpečia a zároveň mi všetci silno pripomínate rodinu”.