European Voluntary Service (EVS)

Európska dobrovoľnícka služba (“EDS”, angl. “EVS – European Voluntary Service”) je program EÚ (ERASMUS+ KA1), vďaka ktorému môžu mladí ľudia (17-30 rokov) stráviť 2-12 mesiacov vo vybranej akreditovanej organizácii po celom svete.

 logo-erasmus-plusCieľom dobrovoľníckej služby je získať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblastiach, ktoré si dobrovoľník/dobrovoľníčka zadefinujú v tzv. “Learning Agreement” v spolupráci s vysielajúcou (Sending) a hosťujúcou (Receiving) organizáciou. V neposlednom rade ide o jedinečnú životnú skúsenosť, ktorá mladým ľuďom prináša sebapoznanie a mnohokrát i nové vyhliadky na budúcnosť.
Dobrovoľnícku službu je možné vykonávať v rozmanitých oblastiach, ako napr. práca s deťmi a mládežou, charitatívna činnosť, ekológia, sociálna a komunitná práca, umenie a tvorivosť, neformálne vzdelávanie, voľný čas a iné.
Účastník neplatí žiadne poplatky, okrem príspevku na cestovné (ak ho úplne nepokrýva grant). Má hradenú stravu, vreckové a ubytovanie, ktorých výška závisí od tej-ktorej krajiny. Nejedná sa o klasicky platenú prácu ani dovolenku. Je to niečo “medzi”. 🙂
Záhrada je akreditovanou organizáciou, ktorá hosťuje a vysiela dobrovoľníkov do sveta od roku 2013. V prípade záujmu o ďalšie informácie o tom, ako EDS funguje, a či je vhodná aj pre Teba, kľudne napíš email na info@zahradacnk.sk – Barbore alebo Milanovi, ktorí sa s Tebou radi stretnú a porozprávajú.
EVS dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorých hosťovala Záhrada, sa podieľali na rozvoji takmer všetkých viditeľných i “neviditeľných” aktivít – príprava, realizácia a technická podpora podujatí, rozvoj programových formátov, organizácia vlastných podujatí a projektov (workshopy, prednášky, koncerty a i.), konzultácie projektových zámerov, administratívna pomoc a office work, prevádzka kaviarne, údržba záhradného parku a okolia, networking a mnohé iné.
Zoznam ľudí, ktorí strávili EDS v Záhrade:
Pablo Núñez Cobas (Španielsko, apr 2014-mar 2015)
Hana Slunská (Česko, jún 2014-máj 2015)
Thibault Marrone (Francúzsko, aug-dec 2015)
Mattia Mariotti (Taliansko, nov-dec 2015)
Doris Bula (Francúzsko, sep-dec 2016)
Vito Bertolo (Taliansko, mar-dec 2016)
Hamza Makhchoune (Maroko, jan-dec 2018)
Karel Šimek (Česko, feb-dec 2018)

Dopad na účastníkov
(Európske štatistiky)

0
%
účastníkov sa zlepšilo v komunikácii v cudzom jazyku.
0
%
účastníkov si viac dôveruje pokiaľ ide o cestovanie, štúdium a prácu v zahraničí.
0
%
koordinátorov považuje dobrovoľníka zo zahraničia za cenný prínos pre komunitu.
0
%
účastníkov sa zlepšilo v práci v skupine.
0
%
účastníkov sa zlepšilo v plánovaní a uskutočňovaní svojich nápadov.