Detail akcie
iTlak #03 (ByB#Ite) / Martin Bobák: Tvorba a vývoj mikroslužieb s použitím technológií spring-cloud, docker a kubernetes - pokračovanie
Dátum 19. 10. 2021
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Dišputy bystrických itečkárov.

Debaty o aktuálnych a zaujímavých témach v oblasti IT. Aktivita nadväzuje voľne na populárny WebTlak. Predpokladaní prednášajúci a vedúci diskusií sú odborníci z firiem, z akademického prostredia, popularizátori. Cieľom je podporiť život IT komunity v Banskej Bystrici a okolí.

 

Podujatie sa koná v spolupráci s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela. 
Vzdelávací a tematický program Záhrady z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.