Detail akcie
Neuznané práva na Slovensku
Dátum 9. 11. 2021
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia o tom, prečo Slovensko upiera práva svojim občanom a občiankám

Slovensko sa zaviazalo ku garancii a ochrane ľudských práv pre všetkých ľudí bez ohľadu na rozdiely. Napriek tomu nám realita ukazuje, že niektorí ľudia a niektoré sociálne skupiny nemajú k mnohým právam prístup, čo znižuje ich možnosť žiť dôstojný život.

Aké dôvody má štát na to, aby časti populácie odopieral základné práva? A aké nástroje má občianska spoločnosť, aby vybojovala ľudské práva pre všetkých a všetky z nás?

Odpoveď budeme hľadať s predsedníčkou Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzanou Havírovou, Sanjou Nikolov z Centra komunitného organizovania a Milanom Zvadom z iniciatívy Inokraj. Moderuje riaditeľ Amnesty Slovensko Rado Sloboda.
.
.
Podujatie je súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu @Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je @Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Podujatie sa koná v rámci tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(Diskusia prebehne online na našom Facebooku, ale aj fyzicky v Záhrade v režime “len pre očkovaných” bez možnosti konzumácie nápojov.)