Detail akcie
Zelená Bystrica: Múr okolo Hrona – čo nám dal a čo vzal?
Dátum 10. 11. 2021
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Diskusia so zástupcami Vodohospodárskeho podniku a mesta Banská Bystrica o tom, čo nám - Banskobystričanom táto stavba prináša a berie pre život v našom meste. Cieľom diskusie je poukázať na pozitivne ako aj nepriaznivé efekty tejto stavby v meste, informovať obyvateľov o jej prínosoch i následkoch.

Hostia:
Janka Pavlíková - ekologistka
Peter Čadek - technicko-investičný riaditeľ SVP, š.p. 
Tomáš Ič - riaditeľ Odštepného závodu Banská Bystrica SVP, š.p.
Jakub Gajdošík - viceprimátor mesta Banská Bystrica

Moderátorka: Marta Výbošteková

Diskusia sa koná v rámci tematického a vzdelávacieho programu kultúrneho centra Záhrada, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Diskusia bude prebiehať v režime "len pre očkovaných" fyzicky, bez možnosti konzumácie nápojov, a bude streamovaná tiež online na www.facebook.com/zahradaCNK