Detail akcie
EMBARGO festival 2021 / online
Dátum 7. 12. 2021
do 9. 12. 2021
Čas 17:00
Miesto tootoot.tv

8. ročník ľudskoprávneho festivalu EMBARGO sa zamiera na reflexiu globálnych a lokálnych tém a diania, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú spoločenský a politický život v mnohých krajinách sveta. Cieľom festivalu je prostredníctvom rôznych umeleckých a tematických žánrov priniesť kritický a zároveň konštruktívny pohľad na svet, v ktorom žijeme, a ktorý spoluvytvárame. Festivalový program je príspevkom ku globálnemu dialógu o ľudských právach, na ktorom sa môžeme podieľať spoločne.

Niet pochýb, že súčasnosť - doba antropocénu - je vo vzťahu k sociálnej a environmentálnej spravodlivosti poznačená predovšetkým ľuďmi a ich činnosťou, ktorá neustále vplýva na globálne aj lokálne dianie. Prudký nárast spotreby energie a životnej úrovne časti obyvateľov planéty za posledných 200 rokov má za následok tiež prehlbovanie sociálnych nerovností. K náhlym zmenám prispievajú zrýchlené procesy na rôznych úrovniach ako aj rozvoj informačných a komunikačných technológií, predovšetkým internetu. Paralelný virtuálny svet je poháňaný digitálnymi technológiami s vlastnými pravidlami a algoritmami, ktorý skresľuje obraz o tom reálnom. Navyše, reálny svet je čoraz komplikovanejší a nie je v ňom možné hľadať jednoduché odpovede na zložité otázky. Žijeme vo svete, v ktorom sa ľahko vytráca hranica medzi faktami, vedeckým poznaním, názorom, domnienkou, dezinformáciou či hoaxom. Všetky tieto javy sa týkajú komunikácie vo verejnom priestore, na ktorý 8. ročník festivalu EMBARGO reaguje.

www.embargofestival.sk

UTOROK 7.12. 

7.12. 17:00
Jakub Betinský: Poznanie, dôvera a spoločenská súdržnosť
filozofická prednáška

Žijeme v dobe krehkej a ohrozenej celospoločenskej dôvery. Nežijeme len v post-faktickej dobe hoaxov, ale, čo je ešte horšie, začíname žiť v dobe prehlbujúcej sa spoločenskej nedôvery. Jakub Betinský v prednáške predstaví podnetné pozorovanie írskej filozofky Elizabeth Anscombe (1919-2001), ktorá konštruktívne kritizuje štandardnú teóriu poznania, tzv. JTB teóriu, podľa ktorej je poznaním práve “justified true belief" (“zdôvodnené pravdivé presvedčenie”). Anscombe vo svojej eseji "What is it to Believe Someone?" kladie dôležitú apriórnu otázku: Ak by aj poznanie bolo odôvodneným pravdivým presvedčením, vo väčšine prípadov je to poznanie, ktoré nám spostredkuje niekto iný a následne sa musíme spýtať, čo to znamená niekomu veriť. V prednáške priblíži túto časť epistemológie, ktorá zdôrazňuje dôveru ako apriórnu kategóriu poznania, a tým pádom našu schopnosť veriť jeden druhému a našej politickej obci.

7.12. 18:00
V sieti sociálnych sietí: O strastiach a slastiach verejného (digitálneho) priestoru
diskusia

Digitálne médiá ako nástroj šírenia informácií, ale aj dezinformácií, majú na vývoj spoločenského diskurzu na rôzne témy obrovský vplyv. Ako sa z virtuálneho, digitálneho priestoru stáva verejný priestor? Kto nesie zodpovednosť za tvorbu naratívov, virtuálny obsah a jeho šírenie? Stojíme na prahu zmeny paradigmy vo vnímaní sveta a človeka vo vzťahu k súkromnému a verejnému priestoru? Sme dostatočne odolní a odolné voči “cudziemu” vplyvu na “náš” verejný priestor? O nástrahách, ale aj nezameniteľných výhodách digitálnych médií a internetu sa bude s hostkami a hosťom zhovárať moderátor Rado Sloboda.

Miroslava Sawiris, analytička, GLOBSEC
Andrea Cox, pedagogička, lektorka, Digitálna inteligencia, o. z.
Patrik Lenghart, doktorand (mediálne štúdiá), učiteľ, publicista, zakladateľ iniciatívy “Dobre”
 

STREDA 8.12. 10:00-21:00

SPIELRAUM KOLLEKTIV: Eko-Spovednica
Online / live divadlo pre jedného diváka
Hreším. Hrešíš. Hrešíme. Príď si uľaviť od svojich eko-hriechov a dobrých skutkov.
Malá oáza intimity. Jeden performer, jeden divák. Spoločný rituál a hľadanie osobného východiska z ekologických, klimatických hriechov a vlastných rozporov. Divák, ale aj performer môže druhému zaplatiť, ale nie nutne peniazmi, snáď kúskom svojho osudu, priznaním svojich rozporov, odpustkom pre konkrétny účel, návrhom na východisko.
Predstavenie začína každú hodinu od 10:00 do 21:00 hod., čiže o 10-tej, 11-tej, 12-tej.
Koncept: Linda Straub, Mathias Straub, Philipp Schenker, Teresa Weiser
Foto: Kata Opuntia
Vstupenky: www.zahradacnk.sk

 

ŠTVRTOK 9.12. 18:00
Médiá a spoločnosť 
diskusia

Diskusia v spolupráci s Amnesty International nadväzuje na diskusiu z utorka, pričom rozoberieme viac tradičnejšie médiá, ich prácu, výzvy a problémy, ktorým čelia a ako a či ohrozujú ich slobodu. Pozrieme sa na to, nakoľko si v dnešnej náročnej dobe dokážu médiá plniť úlohy “strážcov demokracie a ochrany verejného záujmu”, ale aj na to, aké dopady má na ich prácu polarizujúca sa verejná diskusia uprostred pandémie. Moderuje Rado Sloboda.

 

Festival sa koná v rámci programu kultúrneho centra Záhrada, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Celý program prebehne online na Facebooku Záhrady.

Diskusie sú súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu @Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je @Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.