Detail akcie
EMBARGO / V sieti sociálnych sietí: O strastiach a slastiach (digitálneho) verejného priestoru
Dátum 7. 12. 2021
Čas 18:00
Miesto tootoot.tv

Diskusia na tému informačných a komunikačných technológii a ich dopadov na spoločnosť.

Digitálne médiá ako nástroj šírenia informácií, ale aj dezinformácií, majú na vývoj spoločenského diskurzu na rôzne témy obrovský vplyv. Ako sa z virtuálneho, digitálneho priestoru stáva verejný priestor? Kto nesie zodpovednosť za tvorbu naratívov, virtuálny obsah a jeho šírenie? Stojíme na prahu zmeny paradigmy vo vnímaní sveta a človeka vo vzťahu k súkromnému a verejnému priestoru? Sme dostatočne odolní a odolné voči “cudziemu” vplyvu na “náš” verejný priestor? O nástrahách, ale aj nezameniteľných výhodách digitálnych médií a internetu sa bude s hostkami a hosťom zhovárať moderátor Rado Sloboda.

Miroslava Sawiris
Ako súčasť programu Demokracie a odolnosti v GLOBSEC Policy Institute analyzuje snahy o podkopanie demokratických spoločností, ako aj stratégií, aktérov a nástrojov používaných v informačných operáciách. Viedla výskumné projekty skúmajúce dopad dezinformačných kampaní na sociálnych sieťach na volebné procesy v Európe. Jej ďalšie oblasti záujmu sú strategická komunikácia a regulácia sociálnych sietí. Je členkou hodnotiacej komisie na portáli konšpirátori.sk. Má bakalársky titul v arabčine a ruskej civilizácii z University of Leeds a magisterský titul v medzinárodných vzťahoch z University of York.

Andrea Cox
Vyštudovaná pedagogička pôsobila v štátnej správe pri vytváraní systémov pri príprave Slovenska na vstup do EÚ, s dôrazom na pilier demokracie a ľudských práv. Pôsobila ako lektorka pre rôzne oblasti verejnej politiky a komunikácie, prednášala v krajinách Západného Balkánu a Východného partnerstva (Bielorusko, Moldavsko a Gruzínsko). Od roku 2017 vedie občianske združenie Digitálna inteligencia a šíri myšlienku digitálneho občianstva a bezpečného používania internetu. Podporuje rešpektujúcu komunikáciu s pozitívnym obsahom. Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou. Verí, že deti sú digitálne inteligentné, len im to treba pomôcť objaviť. 

Patrik Lenghart 
Doktorand na FF UKF v Nitre v odbore mediálne štúdiá, triedny učiteľ na ZŠ v Nitre, občiansky aktivista, publicista, zakladateľ iniciatívy “Dobre”.

 

Diskusia sa koná v rámci ľudskoprávneho festivalu EMBARGO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Je súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu @Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je @Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.