Detail akcie
Márta Ladjánszki & Zsolt Varga [hu]: LetMeC
Dátum 17. 9. 2020
Čas 20:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Koncept predstavenia LetMeC začal vznikať už počas Mártiných štúdií choreografie. Neskôr ho rozvíjala s tanečníkmi Derida Dance Center na dvojtýždňovej tvorivej rezidencii v Sofii. Hudobno-tanečná kompozícia sa vytvára v citlivom dialógu s priestorom a publikom. Vďaka neobmedzenému množstvu diváckych reakcií je každé predstavenie iné, aj keď stojí na pevnej a jasne danej základnej štruktúre.

Koncept/Choreografia: Márta Ladjánszki
Hudobná skladba: Zsolt Varga
Performeri: Ladjánszki Márta, Varga Zsolt
Podpora: L1 Association, EMMI, NKA, Derida Dance Center, Fabrik Potsdam, Műhely Alapítvány, Virtual Association of Naturists (NaVKE)

Predstavenie uvádzame v dvoch verziách. Jednou z nich je textilná verzia - v kostýmoch.
Po predstavení nasleduje moderovaná diskusia.

Vstup povolený len v rúšku.
 

Z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

.

-
[EN]
/naturist version of the show - the performers and audience are nude

Márta Ladjánszki (after 20 years of being a choreographer and dancer) graduated from the Hungarian Dance Academy as modern dancer and rehearsal leader (BA) in 2015 and as modern dance teacher (MA) in 2018. During the choreography classes she started to develop an idea which was later shared with the dancers of Derida Dance Center in the frame of its 2-week long residency program in Sofia. The idea and the choreography gradually developed by having performed it live because the piece is in sensitive dialogue with both the space and the audience. Due to the countless reactions of the viewers each performance is different though it has a firm and clear structure base.

Concept/Choreography: Márta Ladjánszki
Composition/Music: Zsolt Varga
Performers: Ladjánszki Márta, Varga Zsolt
Supported by L1 Association, EMMI, NKA, Derida Dance Center, Fabrik Potsdam, Műhely Alapítvány, Virtual Association of Naturists (NaVKE)

The performance is presented in two versions. The other one is a textile version - in costumes.
The performance is followed by a discussion.

Entry in mask only.
 

Supported using public funding by Slovak Arts Council.