Detail akcie
Aktivizmom za rodovú a rasovú spravodlivosť
Dátum 27. 4. 2022
Čas 19:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Je aktivizmus účinná cesta k zmene?

Ženy a ľudia z queer komunity na celom svete čelia každý deň rôznym formám útlaku, diskriminácie a násilia len na základe svojej rodovej identity, sexuálnej a citovej orientácie alebo inej identity patriacej do LGBTI+ spektra.

Odmietnutie ratifikácie Istanbulského dohovoru, opakované pokusy o obmedzenie prístupu k bezpečným a včasným interrupciám, (len nedávno zrušené) nútené sterilizácie a kastrácie transrodových ľudí či zákonné definície rodiny a manželstva sú jasnými dôkazmi, že na Slovensku nás čaká dlhá cesta k rodovej rovnosti a spravodlivosti pre LGBTI+ ľudí.

Aktivizmus zohráva pri dosahovaní sociálnych zmien nenahraditeľnú úlohu. O úlohe aktivizmu v boji za rodovú rovnosť a spravodlivosť pre LGBTI+ ľudí budú diskutovať traja hostia a hostky z rôznych oblastí aktivizmu vrátane ARTivizmu, akademickej obce a študentského spolku. Diskusiu bude moderovať Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

Diskusia sa uskutoční v CNK Záhrada v Banskej Bystrici a sledovať ju môžete aj online na facebookovej stránke Amnesty International Slovensko.

P. S.: Ak sa chcete stať súčasťou našej aktivistickej siete v Banskej Bystrici, prihláste sa na náš aktivistický workshop a pomôžte nám brániť ľudské práva pre všetkých. Workshop organizujeme pre uzavretú skupinu a počet miest je obmedzený, preto vám odporúčame čo najskoršie vyplnenie prihlasovacieho formulára: https://forms.office.com/r/QuS1yYrTnG.
 


Toto podujatie je súčasťou projektu 100ka, ktorý je podporený z programu @acfslovakia financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je @nadacia.ekopolis v partnerstve s @nososf Bratislava a @karpatskanadacia.