Detail akcie
Marián Zvada: Digitálna opona – ako vplývajú rýchlosť doby a masmédiá na vývoj súčasnej generácie?
Dátum 6. 5. 2022
Čas 17:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Prednáška o digitálnych výzvach súčasnosti

Uvedomujeme si, že väčšina našich rozhodnutí, presvedčení a hodnôt je založená na tom, čo vieme o skutočnostiach, našich predpokladoch a z vlastných skúseností. V každodennom živote sa spoliehame na médiá (vrátane digitálnych), aby sme získali aktuálne novinky a fakty o tom, čo je dôležité alebo čím sa v živote riadiť. Médiám väčšinou dôverujeme ako autorite, ktorá nám poskytuje správy, zábavu a vzdelávanie. Stále menej si však uvedomujeme zdroj a formu, v akej sa k nám informácie dostávajú. Pri predkladaní správ na všeobecne zrozumiteľnej úrovni sme často vystavovaní zjednodušovaniu, nepresným formuláciám, informáciám bez výpovednej hodnoty či digitálnemu odpadu.

Ako masmédiá ovplyvňujú mladých ľudí? Má zmysel zakazovať digitálny obsah alebo radšej venovať pozornosť výchove ľudí k tomu, ako tento obsah čítať a porozumieť jeho účelu? Ako sa nenechať oklamať reklamou alebo propagandou? Kam až siahajú hranice našich možností pri vytváraní digitálneho obsahu a čo je úlohou influencerov a digitálnej formy prezentovania skutočnosti? Kým na jednej strane digitálny obsah maloletých i dospelých inšpiruje a poskytuje im možnosti na sebarozvoj a vzdelávanie, na druhej strane vie byť pre určité skupiny ľudí nebezpečný či viesť k zločinnému správaniu.

Svet v roku 2022 sa výrazne líši od sveta 90-tych rokov 20. storočia. Internet a rýchlosť šírenia informácií, ich výmena a nadmerné množstvo, ktoré exponenciálne rastie, nám predostiera obraz sveta resp. svetov, ktoré nestíhame dešifrovať, porozumieť im. Aký svet sa skrýva za digitálnou oponou a ako nám môže naša skúsenosť diváka pomôcť, aby sme sa v ňom nestratili?

Otvorenou diskusiou a zdieľaním príkladov zo života sa dozvieme, ako tieto otázky vníma rodič, vedec, podnikateľ žijúci na viacerých kontinentoch z globálneho pohľadu. Marián Zvada je digitálny nomád, nadšenec všetkého, čo prináša rovnováhu do života osobného i pracovného. Šachista, inšpirátor a donedávna systémový integrátor spolupracujúci na jednom z najväčších projektov ľudstva pre podporu skúmania vesmír – Large Hadron Collider (LHC) v CERN-e, urýchľovača častíc na francúzsko-švajčiarskej hranici pri Ženeve.