Detail akcie
Bliżej Polski 3 / Bližšie k Poľsku 3
Dátum 19. 5. 2022
Čas 17:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

SOLARIS Stanisława Lema a fenomenológia cudzosti. Xenológia, xenotopografia a xenofóbia. 

Prednáška Dr. Rafał Szczerbakiewicz prof. UMCS. Po prednáške nasleduje diskusia so Samom Marcom – prekladateľom SOLARIS do slovenčiny. Prednáška bude simultánne tlmočená do slovenského jazyka.

Súčasťou podujatia Bližšie Poľska 3 v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, je aj Podvečer so Stanisławom Lemom, ktorý otvorí prednáška prof. Rafała Szczerbakiewicza z Univerzity Marie Curie-Skłodowskej o románe Solaris tohto poľského spisovateľa, ktorá bude simultánne tlmočená do slovenčiny. Podujatie bude následne pokračovať stretnutím a diskusiou so Samom Marcom, prekladateľom románu Solaris do slovenčiny.

Organizátori: Poľský inštitút Bratislava a Centrum poľského jazyka a kultúry UMB.