Detail akcie
MY SME HATE FREE ŠKOLA: Rozbíjanie predsudkov
Dátum 1. 6. 2022
Čas 10:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Prednáška spojená s workshopom pre 2. stupeň ZŠ a/alebo stredné školy / 90 min.  

Prierezové témy: rozvoj prosociálneho správania (identita, atribúcia, pozitívne hodnotenie, empatia),multikultúrna výchova a ľudské práva.

Cieľ: zmena postoja, búranie predsudkov a stereotypov voči “iným” sociálnym skupinám a tiež voči nálepkám voči ľuďom s “neviditeľnou” stigmou (aspergeri a autisti či cukrovkári).

Podnecovanie kritického myslenia a prijímanie rozmanitosti u študentov a študentiek, posilňovanie komunikácie a medziľudských vzťahov, podpora ľudských práv, demokracie a pluralizmu.

Lektori: Mohamad Safwan Hasna, riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku, ktorá už viac ako 23 rokov buduje mosty porozumenia, prepája, vzdeláva a zbližuje minority (predovšetkým cudzinecké a moslimskú) so slovenskou verejnosťou. Vzdelávacími aktivitami a inicovaním protipólnych stretnutí face-to-face bojuje proti predsudkom a všetkým prejavom šikany, diskriminácie či nenávisti. 

Maroš Žofčin, politológ, redaktor magazínu Živé.sk a projektový manažér Islamskej nadácie na Slovensku.

Projekt 'Tí odvedľa' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.