Detail akcie
MY SME HATE FREE ŠKOLA
Dátum 1. 6. 2022
do 2. 6. 2022
Čas 10:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Zážitkové aktivity pre rozbíjanie predsudkov a strhávanie nálepiek voči neznámym priamou konfrontáciou vo verejnej obývačke rozmanitosti, spolu s autentickým orientálnym sedením.

Žiaľ, nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti eskalujú. Dezinformácie zamerané na minority a cudzincov čoraz viac podnecujú extrémizmus a radikalizmus, čím sa vytvára živná pôda pre silné sociálne vylúčenie a interpersonálna nedôvera mladých voči susedstvám s migrantmi, moslimami a utečencami.

Odvážne dúfame, že mladí ľudia sú katalyzátormi spoločenských zmien! Veríme, že spoločne môžeme zvyšovať dôveru voči odlišnostiam a budovať vnímavejšiu spoločnosť.

Prihláste svoju triedu ešte dnes a staňte sa hrdými nositeľmi myšlienky cez logo HATE FREE škola!

 

MY SME HATE FREE ZONE

V prospech lepšej a vnímavejšej spoločnosti sme vytvorili unikátne logo, symbolizujúce blízkosť, mier a súdržnosť. Logo je prejavom blízkosti a vrúcnosti k cudzím medzi nami. Využitie loga - označenie priamo na mieste, webstránke, sociálnych sieťach a taktiež aj na slovenskej mape "no hate places". Jeho cieľom označenie miest, kde sú zdôrazňované ľudské práva a miest, kde niet priestoru pre nenávisť. Možnosť zapojenia miestnych vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, ďalších partnerov pre rozširovanie nosnej myšlienky v boji proti nenávisti.

 

Význam loga: 

Z krásneho gesta prekrížením ukazováka a palca vzniká srdiečko.

Je prejavom blízkosti a vrúcnosti k cudzím medzi nami.

Symbolizuje blízkosť, mier a súdržnosť. 

Pretože spoločne sme silnejší!

Projekt 'Tí odvedľa' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.