Detail akcie
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť – reflexia aktuálnej kurikulárnej reformy
Dátum 8. 9. 2022
Čas 17:30
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia o vyučovaní dejepisu s členmi Ústrednej predmetovej komisie pri Štátnom pedagogickom ústave pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť 


Moderuje: Alžbeta Snieżko (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Hostia: Viliam Kratochvíl – história, Peter Likavský – geografia, Juraj Šuch – občianska výchova, Tibor Reimer – náboženská výchova

 

Partneri: 
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, B. Bystrica
Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica
Katedra histórie FF UMB, B. Bystrica
Historický ústav SAV, Bratislava
Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
Banskobystrický samosprávny kraj