Detail akcie
Human Forum 2020
Dátum 25. 11. 2020
do 26. 11. 2020
Čas 10:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

7. ročník Medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach   

 

Hlavným zámerom podujatia HUMAN FORUM od jeho počiatku je hľadanie odpovedí na otázku, či je demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré v spoločnosti najviac rezonujú.

Siedmy ročník podujatia HUMAN FORUM sa zameriava na otázky rovnosti ľudí, a to z viacerých aspektov. Budeme sa zaoberať prevažne rodovou rovnosťou a právami žien. Ženy sú súčasťou každej komunity a platí premisa, že keď sa zlepší postavenie ženy v spoločnosti, zlepšia sa práva všetkých, teda aj minoritných skupín.

Cieľom fóra je :
- prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti,
- vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam,
- poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť a extrémizmus,
- hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie,
- prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti.

Podrobnejšie informáciie nájdete na www.humanforum.sk

 

PROGRAM

STREDA, 25. 11. 2020

10.00 – 11.30 Je možné dosiahnuť všeobecnú rovnosť v spoločnosti?

Michal Vašečka – Bratislava Policy Institute (BPI)
Mariana Szapuová – Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Janka Kottulová – Fakulta managementu Univerzity Komenského
Oľga Pietruchová – expertka na rodovú rovnosť a ľudské práva

Moderátorka: Alexandra Bitušíková

 

13.00 – 14.30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti a aktuálne trendy

Zora Bútorová – Inštitút pre verejné otázky
Silvia Hudáčková – Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Bratislava
Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc – Inštitút pre výskum práce a rodiny

Moderátor: Ivan Chorvát

 

15.30 – 16.30 Príhovory k siedmemu ročníku medzinárodného podujatia HUMAN FORUM

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania
Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

Moderátorka: Csilla Droppová

 

17.00 – 18.00 Stav rovnosti v spoločnosti z pohľadu ombudsmanky a aktuálne trendy

Rozhovor s pani ombudsmankou Máriou Patakyovou spojený s on-line diskusiou

Moderátor: Pavol Demeš

 

18.00 – 18.10 Cena HUMAN FORUM 2020
Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti

18.10 – 18.20 Namiesto tradičnej Ekumenickej bohoslužby
Príhovor Benjamína Uhrína, kazateľa a predsedu Bratskej jednoty baptistov

 

===================

 

ŠTVRTOK – 26. 11. 2019

10.00 – 11.30 Ako je zabezpečená rovnosť šancí na vzdelávanie na Slovensku?

Janette Motlová – riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
Tina Gažovičová – Ministerstvo školstva SR - Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
Andrea Paulyová – zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie, Rimavská Sobota
Juraj Čokyna – bývalý učiteľ, autor knihy: A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky
Ivan Juráš – autor kapitoly „Inklúzia“ v projekte „Učiace sa Slovensko“

Moderátorka: Csilla Droppová

 

13.00 – 15.00 Význam a stav hodnotových neformálnych vzdelávacích programov v štátnom vzdelávacom programe a ich budúcnosť

Dáša Vargová – Štátny pedagogický ústav
Zuzana Szabóová – Centrum komunitného organizovania, vzdelávací program „Školy za demokraciu“
Zuzana Čačová – Nadácia Otvorenej spoločnosti, vzdelávací program „Otvorené školy“
Jana Feherpataky-Kuzmová – Inštitút pre aktívne občianstvo, vzdelávací program „Školy, ktoré menia svet“
Pavel Michal – riaditeľ ZŠ a MŠ, Štiavnické Bane
Csilla Droppová – koordinátorka HUMAN FORUM (zo štúdia HUMAN FORUM)

Moderátorka: Zuzana Vasičáková Očenášová – Nadácia Zastavme korupciu, vzdelávací program Férovka

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu a so Štátnym pedagogickým ústavom v zmysle Memoranda o spolupráci v oblasti hodnotového nadpredmetového vzdelávania.

 

16.00 – 17.30 Reclaim! @ Human Forum 2020: Príklady pozitívnej praxe – programy a projekty ponúkané mimovládnymi neziskovými organizáciami pre zlepšenie postavenia žien v spoločnosti

Adriana Mesochoritisová – Možnosť voľby
Jolana Nátherová, CKO – Nádej deťom, Rómske líderky a ich práca v rómskej komunite
Michaela Dojčinovičová – Liga za ľudské práva, Integrácia cudziniek na lokálnej úrovni

Moderátorka: Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto

V spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto, Centrom komunitného organizovania, o.z. a s nadáciou EKOPOLIS v rámci projektu „Reclaim Our Civil Space!“
„Reclaim Our Civil Space!“ project benefits from grants from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

HUMAN FORUM sa koná pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

 

Organizátori
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov a podporou Mesta Banská Bystrica