Detail akcie
Dostupné bývanie pre všetkých - Dišputa Banská Bystrica
Dátum 26. 7. 2022
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Všetkým je jasné, že z bývania sa stáva problém pre stále väčšie množstvo ľudí.

Sú však skupiny ľudí, ktoré dlhodobo nemajú možnosť nielen kúpiť si vlastný byt, ale pre ktoré je problém už len nájsť si bežný podnájom.

O svojich skúsenostiach s (ne)dostupnosťou bývania budú diskutovať:
- Rodina, ktorá sa po bankrote nakoniec osamostatnila
- Slobodná matka
- Človek bez domova
- Klient mestského sociálneho bývania

Diskusia sa uskutoční v utorok, 26. júla o 18:00 v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Moderovať bude Ján Michalský.

Dišputa je súčasťou projektu Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku získal grant z Nórska v sume 142 348 eur a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.