Detail akcie
Ako je zabezpečená rovnosť šancí na vzdelávanie na Slovensku?
Dátum 26. 11. 2020
Čas 10:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Moderátorka: Csilla Droppová 

Hostia: 

Janette Motlová – riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
Tina Gažovičová – Ministerstvo školstva SR - Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
Andrea Paulyová – zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie, Rimavská Sobota
Juraj Čokyna – bývalý učiteľ, autor knihy: A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky
Ivan Juráš – autor kapitoly „Inklúzia“ v projekte „Učiace sa Slovensko“

 

Podujatie je súčasťou a tematického programu kultúrneho centra Záhrada podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.