Detail akcie
Individual freedom of expression and media freedom in times of crisis / Sloboda prejavu jednotlivca a médií v čase krízy
Dátum 10. 11. 2022
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia v angličtine so simultánnym tlmočením v spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UMB

hostia: Branislav Ondrášik a Natalia Kamovnikova

Moderuje Michael Dove 

 

Sloboda prejavu a sloboda médiá patria medzi základné aspekty demokracie. (Demokratický) štát nemá právo do týchto slobôd zasahovať: jednotlivci aj novinári majú právo na slobodné vyjadrenie. V čase pandémií či geopolitických kríz však môžu byť tieto slobody z bezpečnostných či ideologických dôvodov obmedzované. O hraniciach medzinárodnej slobody slova v čase krízy budú diskutovať slovenský novinár a súdny znalec Branislav Ondrášik, ruská vedkyňa Natalia Kamovnikova a americký pedagóg/prekladateľ Michael Dove.

Diskusia bude prebiehať v angličtine (v prípade potreby sú k dispozícii študenti tlmočníctva na šušotáž).

 

EN

The freedom of speech and the freedom of media belong among the basic aspects of democracy. No democratic state has the right to interfere with these freedoms – individuals as well as journalists have the right to free expression. However, in the times of pandemics or geopolitical crises, our freedoms and rights may be limited due to security as well as ideological reasons. Slovak journalist and forensic expert Branislav Ondrášik, Russian scholar Natalia Kamovnikova, and American teacher and translator Michael Dove will be discussing the international limits to the freedom of speech in these critical times.

The discussion will be held in English (whispered interpreting will be provided by student interpreters if needed).