Detail akcie
HF / Spojensko: Ako nájsť cestu k sebe?
Dátum 23. 11. 2022
Čas 17:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia

Nielen Slovensko, ale aj celý svet prechádza krízou s vážnymi následkami pre jednotlivcov, rodiny, firmy a celé spoločnosti. V tejto situácii si nemôžeme dovoliť luxus vybíjať vzácnu energiu na zbytočné konflikty. Zároveň je zrejmé, že pre jednotlivé strany debát o hodnotovo-kultúrnych otázkach ide o hlboké fundamentálne otázky a potreby, ktoré nemožno ignorovať. Ako nájsť riešenie týchto sporov, aby neoslabovali našu schopnosť spolupracovať a nachádzať východiská prospešné pre celú spoločnosť a zároveň rešpektujúce jednotlivé hodnotové prúdy? O tom budú debatovať zástancovia rôznych vierovyznaní a filozofií.