Detail akcie
Ide nám dnes skutočne viac o naše práva ako o naše dobro? / Večery s filozofiou v Banskej Bystrici
Dátum 21. 2. 2023
Čas 17:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia / Katedra filozofie FF UMB

Druhé zo série podujatí organizovaných Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zameria na analýzu súčasného etického prostredia. Podľa niektorých (napr. Simon Blackburn) sa toto prostredie líši od svojich predošlých podôb práve preferenciou starostlivosti o naše práva pred starostlivosťou o naše „dobrá“. O tom, čo to znamená, či sa s tým dá alebo nedá súhlasiť a aké sú dôsledky takéhoto posunu, budú diskutovať členovia katedry Andrea Klimková, Ulrich Wollner a pozvaný hosť Rado Sloboda (Amnesty International). Diskusiou nás prevedie Daniela Kováčová.