Detail akcie
Čo môžu Bystričania urobiť pre zelenšiu Bystricu?
Dátum 23. 2. 2023
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia o rekreačných a zdravotných funkciách lesa s prof. Viliamom Pichlerom

Lesy ponúkajú viaceré funkcie pre človeka. Socio-ekonomickú funkciu, tj. zamestnávajú. Relaxačnú – tj. prispievajú k obnove síl a zdravia ľudí. Klimatickú, tj. prispievajú k rovnováhe klimatického vývoja, ktorá nám a našim potomkom umožní prežiť. Ochrannú, tj. zabezpečujú diverzitu pre živú prírodu – faunu aj flóru. A ešte ďalšie funkcie... Aj preto by sme ako obyvatelia mali rozumieť tomu, o čom rozhodujú predstavitelia mesta Banská Bystrica, keď prebrali na seba zodpovednosť za hektáre mestských lesov Banskej Bystrice. V rámci série stretnutí s obyvateľmi sme tentokrát pozvali prof. Viliama Pichlera, aby priblížil, aké ekosystémové služby les prináša pre človeka a čo by sme mali poznať, keď chceme mať schopnosť niesť spoluzodpovednosť za ich spravovanie. Lebo tú spoluzodpovednosť sme v plnej miere získali okamihom, ako sme získali volebné právo.

Prof. Viliam Pichler pracuje na Katedre prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a v rokoch 2012–2020 bol dekanom fakulty. Je garantom doktorandského študijného programu Ekosystémové služby lesov.