Detail akcie
Pár dní pred... (Rok od začiatku invázie na Ukrajinu)
Dátum 20. 2. 2023
do 24. 2. 2023
Čas 17:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry


UKR нижче

 

Podujatia k pripomenutiu Ruskej invázie na Ukrajinu (24.2.)
v dňoch 20.2.-24.2. 2023 v Banskej Bystrici

 

pondelok 20.02. 19:00

Tí, ktorí zostali
Divadlo Štúdio tanca / Komenského 12 (Na Kačici)
premietanie filmu a beseda s Vierou Dubačovou o živote Ukrajincov, ktorí ostali doma pod paľbou
 

streda 22.02. 11:00

Tomáš Beňuška: O Ukrajine, konfliktoch a ľuďoch
Aula Fakulty politický vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
diskusia
 

piatok 24.02. 10:00-11:30

Rok po vojne!
Aula Obchodnej akadémie, Tajovského 25
beseda so študenstvom o invázii Ruska na Ukrajinu, o jej začiatku a reakcii humanitárnych organizácií a dobrovoľníkov na Slovensku


piatok 24.02. 17:00

Stretnutie na Námestí SNP

 

piatok 24.02. 19:00

Charkovský orchester
Záhrada CNK, Nám. SNP 16/16
koncert časti členstva Charkovského orchestra, ktorí dočasne žijú na Slovensku

Vstupné na podujatia je dobrovoľné a výťažok bude venovaný na pomoc obetiam vojny.

 

----

 

Понеділок - 20.02, 19:00
Ті, хто залишився
Divadlo Štúdio tanca / Komenskèho 12 (Na Kačici)
- Перегляд документального фільму та дискусія з Вєрою Дубачовою про
життя українців, які залишилися вдома під бомбардуваннями

Середа - 22.02, 11:00
Томаш Бенушка: Про Україну, конфлікти та людей
Будова Факультету Політичних наук і Міжнародних відносин UMB,
Kuzmányho 1 - Дискусія

П'ятниця - 24.02, 10:00 - 11:30
Рік від початку війни!
Будова Академії бізнесу, Tajovského 25
- Дискусія зі студентами про напад Росії на Україну, про початок війни
та реакцію благодійних і громадських організацій, про активність
добровольців Словаччини

П'ятниця - 24.02, 17:00
Зустріч на Площі СНП
- Програма з вшануванням пам'яті загиблих українців у війні

П'ятниця - 24.02, 19:00
Харківський оркестр, Záhrada CNK, Namestie SNP 16/16
- Благодійний концерт членів Харківського оркестру, які тамчасово
проживають у Словаччині

Вхід на акції є добровільний, усі зібрані кошти буде передано жертвам війни.

 

Partneri:

Evanjelická Diakonia, SPOT ON, BBSK, Človek v ohrození, Nadácia Pontis, Záhrada, Divadlo Štúdio tanca, Mesto BB, Mareena, Liga za duševné zdravie