Detail akcie
Prečo sme z ľudských práv spravili "kultúrno-etické" otázky?
Dátum 17. 5. 2023
Čas 19:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

diskusia pri príležitosti IDAHOBIT - Medzinárodný deň boja proti
homo-, bi-, trans- a intersex fóbii

Hostia: Pavol Hardoš, Kristína Kotrčová, Peter Ivanič
Moderuje: Rado Sloboda

Je rok 2023 a situácia v oblasti legislatívy či symbolickej podpory
rovnosti a práv LGBTQIA+ ľudí na Slovensku sa nemení. Ako sa na túto situáciu pozerať v širšom ľudskoprávnom, náboženskom a politickom kontexte a čo to vypovedá o kvalite demokracie a vzťahu štátu k menšinám? Aké má táto situácia a nenávistná rétorika voči menšinám dopady na duševné zdravie mladých ľudí a dospelých? A ako došlo k tomu, že sa z obhajoby ľudských práv, dôstojnosti a rovnosti istej skupiny ľudí stala politická téma číslo jedna rámcovaná ako „kultúrno-etická“ či „hodnotová“ otázka? Kto sa v tejto verejnej
diskusii „bojí“ a kto sa „bráni“?
O tom, ako o týchto témach komunikovať sa bude moderátor Rado Sloboda zhovárať so psychologičkou a psychoterapeutkou Kristínou Kotrčovou, novinárom a lektorom neformálneho vzdelávania Petrom Ivaničom a politológom Pavlom Hardošom.
 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.