Detail akcie
Alzheimer Slovensko 2023 Spolu a pre druhých!
Dátum 27. 5. 2023
Čas 13:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Podujatie pre pacientov s demenciou a ich rodiny, pre pomáhajúce profesie, pre verejnosť.

www.alzheimer.sk

Alzheimer Slovensko2023 je odborné podujatie,  ktoré sa koná na
podporu pacientov s demenciou a ich rodinných opatrovateľov v
regiónoch Slovenska. Tento rok zabezpečuje podujatie kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti OZ SPOĽACH pod vedením regionálnych koordinátorov.  Hosťami podujatia budú odborníci z pomáhajúcich profesií, ktorí budú prezentovať najnovšie poznatky z oblasti diagnostiky a terapie tohto ochorenia. Podujatie je zamerané na spájanie laikov a odborníkov, aby v diskusii nachádzali odpovede, čo je pre pacientov s demenciou dôležité a prínosné, tak aby bola zachovávaná ich dôstojnosť. Výstupom podujatia je aj definovanie potrieb rodín, ktoré prebrali na seba starostlivosť o svojho blízkeho. Podujatie je určené pre pacientov a ich rodiny, pomáhajúce profesie a laickú verejnosť.

Prezentácie 13:30-15:00 hod.

Zabúdam, je to demencia?
Benefity včasnej diagnostiky demencie
Inovácie v diagnostike Alzheimerovej choroby
"Aplikácia EWA - Early Warning of Alzheimer"
Demencia v živote človeka, ako vníma ochorenie pacient?
Ako sa naučiť žiť s demenciou?
Rodina ako súčasť odbornej pomoci

Panelová diskusia 16:00 -17:00 hod.

"Spolu a pre druhých v demencii"- Kontaktné miesta Slovenskej
Alzheimerovej spoločnosti s odborníkmi z regiónov Slovenska (Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Rožňava, Piešťany a Košice)

Sprievodný program

Mám poruchu pamäti? individuálne poradenstvo so psychológom
Aktivizácia seniorov s demenciou videoprezentácia
KOGNIFIT pomôcky a kreatívne aktivity pre deti
Nefarmakologická pomoc pacientom workshop
Hudobný koncert miestnych umelcov

V sprievodnom programe si môžete vyskúšať rôzne techniky na podporu mozgovej činnosti formou workshopov a stánkov s rozličnými pomôckami na trénovanie a posilňovanie rozumových funkcií. Jedinečná príležitosť sa stretnúť osobne s odborníkmi z praxe, ktorí pôsobia v rámci Slovenska na kontaktných miestach Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, s ktorými budeme odpovedať na vaše otázky. V rámci podujatia bude fungovať aj poradňa so psychológom ako postupovať pri problémoch s pamäťou.


Preto si rezervujte 27.5.2023 pre Banskú Bystricu
"Spolu a pre druhých v demencii"


Tešíme sa na Vás!

Na podujatie sa môžete predregistrovať tu: https://forms.gle/9rnp2AczRTgum6qV8

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.