Detail akcie
Medzinárodný deň Rómov
Dátum 8. 4. 2021
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Tento rok 8. apríla uplynie 50.rokov od prvého svetového kongresu
Rómov, ktorý sa konal v Orpingtone pri Londýne v roku 1971. Na počesť a pripomienku tejto významnej udalosti je 8.apríl od roku 1990 Medzinárodným dňom Rómov. O tom aké boli zásadné udalosti rómskej minulosti, aký je a bol význam prvého svetového kongresu Rómov a aj o tom, čo vnímame ako dôležité okolnosti súčasnej situácie Rómov na Slovensku sa porozprávame s koordinátorkami Kabinetu rómskeho umenia a
kultúry (KRUK) Emíliou Rigovou a Danielou Kováčovou z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Ilustračné foto: Tamara Moyzes, Romanistan, 2017, videoinštalácia

Podujatie sa koná v rámci tematického a vzdelávacieho programu
Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.