Detail akcie
Babel. The Resonance of Language
Dátum 31. 8. 2023
Čas 20:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Poľský performer Bartosz Ostrowski - v súčasnosti pôsobiaci v Portugalsku - sa v prvý festivalový večer predstaví krepému publiku svojou performance preklenujúcou hranice medzi tancom a lingvistikou, medzi pohybom a rečou:

❖︎ Babel. The Resonance of Language ❖︎

Pred tým ako niečo vyslovíte. Pred tým ako artikulujete svoje myšlienky. Pred tým ako ich sformulujete do prehovoru, frázy, zreťazenia slov. Pred tým ako sa to “predtým” objaví ako “predtým”. Pred tým všetkým vaše telo iniciuje zvláštny stav pripravenosti. Spôsobuje jemné vibrácie v špecifických častiach vašej fyzickej bytosti. Aktivuje vnútornú štruktúru, ktorá je umiestnená, vnímateľná a pociťovaná podobným spôsobom ako váš nervový, obehový alebo endokrinný systém. Povedal by som, že “Aktivuje anatomické konfigurácie jazyka.” A v závislosti od toho akým jazykom hovoríte - sa odlišuje tvar tejto štruktúry.

Výskumný projekt "Babel. The Resonance of Language" vychádza z hypotézy, že každý jazyk má v tele odlišné rezonančné body. Tieto miesta sa aktivujú počas reči, premýšľania, počúvania či čítania v danom jazyku. Ich aktivita spôsobuje odlišné vnímanie vlastnej fyzickej prítomnosti. Mojou teóriou je, že “prostredníctvom každého jazyka sa pracuje na odlišných frekvenciách komunikácie. Že odlišné lingvistické štruktúry umožňujú pomenúvať skutočnosť so špecifickou osobitosťou.”

"Hľadám formuláciu svojho pokračujúceho umeleckého skúmania vzťahu medzi textom a pohybom. Rozvíjaním tohto výskumného projektu vidím potenciál na vytvorenie série nástrojov a metód práce s textom v choreografickej praxi. Mojím cieľom je iniciovať výskum spájajúci somatické poznatky s kultúrnymi a biologickými obsahmi, nad ktorými by som sa zamýšľal:

• • •

Ako vtelené poznanie jazyka ovplyvňuje fyzický vzťah k sociálno-politickému prostrediu?
Aký je potenciál viacjazyčnosti z hľadiska vnímania reality?
Môže súbor jazykov poskytnúť komplexné videnie a chápanie súčasnosti?
Aké sú možné spôsoby ukladania vedomostí a práce s nimi prostredníctvom tela v kontexte teórie rezonančných bodov jazyka?"

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.