Detail akcie
BREATH, LESS, LIFE
Dátum 1. 9. 2023
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Kre:Pé stálice @spring_vinyl Jaro Viňarský a @tomashubinsky Tomáš Hubinský sa predstavia so svojou performatívnou inštaláciou:

❖︎ BREATH, LESS, LIFE ❖︎

Neživé od živého rozoznáme pohľadom.


Život vidíme v neživom.
Živé nevidíme ako život.

Ani len nevieme, čo sa stane so životom keď telo dodýcha. Vidíme meravé telá bez dychu, ktoré sa v kolobehu žijúcich tiel zo života nevytratia, iba sa premenia. O vlastnej meravosti bez dychu mlčíme - prirodzene.

Napriek mnohorakosti života sa v každodennej prítomnosti nedokážeme vzdať seba pri videní celku.
Vidíme iba to, čo dokážeme vidieť.

• 1.9.2023 o 18:00 •

❖︎ ❖︎ ❖︎ ❖︎ ❖︎

❖︎ BREATH, LESS, LIFE ❖︎

Choreography, performer: Jaro Viňarský
Scenic architecture, performative installation: Tomáš Hubinský
Concept: BoLoLoVe
Duration: 50min.

Distinction of the inanimate from the living we perceive by sight.


We see the liveness of the inanimate.
We don’t see living as life.

We don't even know what happens to life when the body becomes breathless. We see breathless stiff bodies that in the cycle of other living bodies do not disappear from life, they only transform. We keep silent about our own stiff breathlessness – naturally.

Despite the diversity of life, in our day-to-day presence we can’t give up on ourselves while perceiving the universe.
We only see what we are able to see.

• 1.9.2023 at 6PM •

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.