Detail akcie
PRIMA tančiareň
Dátum 2. 9. 2023
Čas 16:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Choreografický jazyk tanečníka Viktora Černického zdieľa s Kre:Pí festivalom mnoho základných ideí – od dôrazu na otvorenosť tanečného média, cez prekračovanie hraníc nielen medzi jednotlivcami navzájom, ale v istom zmysle aj tých medzi umeleckým dielom a jeho vnímateľom až po dôraz na komunitnú povahu umeleckého zážitku a tvorby samotnej.

❖︎ PRIMA tančiareň ❖︎

Počas Kre:Pí festivalu 2023 sa PRIMA predstaví v priestoroch CNK Záhrada vo verzii otvorenej tančiarne, do ktorej návštevník môže ľubovoľne vstupovať a vystupovať. Namiesto pôvodného trojdňového laboratória sa vo svojej štvorhodinovej verzii stane laboratóriom v reálnom čase. PRIMA tančiareň je miestom, kde sa cez pohyb a tanec môžeme stretnúť a nechať vyniknúť to čo máme spoločné a to, čo nás robí unikátnymi - naše vlastné telá, naše vlastné skúsenosti, naše vlastné prežitky.

• 2.9.2023 od 16:00 do 20:00 •

❖︎ ❖︎ ❖︎ ❖︎ ❖︎

❖︎ PRIMA dance hall ❖︎

Choreographic language of Viktor Černický shares many similarities with fundamental ideas of Kre:Pí festival - from the emphasis on the open character of the dance medium; through the crossing of boundaries not only between individuals, but in a sense also between the artwork and its perceiver; to the emphasis on the communal nature of the artistic experience and the creation itself.

At the Kre:Pí Festival 2023, PRIMA will be presented in the CNK Záhrada in a version of an open dance hall, which the visitor can enter and participate freely. Instead of the original three-day lab it will become a real-time lab in its four-hour version. The PRIMA dance hall is a place where we can come together through movement and dance and let what we have in common and what makes us unique - our own bodies, our own experiences, our own experiences - shine through.

• 2.9.2023 from 4PM till 8PM •

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.