Detail akcie
Viera v konšpirácie a život v hybridnej realite - čo sa to s nami deje?
Dátum 5. 12. 2023
Čas 19:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Doba internetu a digitálnych technológií prináša mnohé výhody, ktoré uľahčujú život jednotlivcom aj celému ľudstvu. Ich dostupnosť zrýchľuje komunikáciu, umožňuje zdieľať dôležité informácie včas, zachraňuje životy a pomáha rozvíjať to prospešné a dobré v nás. Čoraz viac sa ukazuje aj odvrátená stránka týchto výdobytkov. Ktokoľvek môže byť vystavený virtuálnemu obsahu, z ktorého časť môže byť zámerne či nevedome škodlivá. Aj preto sú psychologické aspekty šírenia nepodložených informácií v rôznych kontextoch čoraz dôležitejšie a je potrebné ich skúmať. Sú totiž prítomné pri formovaní naratívov o fungovaní sveta a ľudského prežívania. Ďalšou odvrátenou stránkou sveta online technológii je vytváranie nových foriem závislostí, prípadne prehlbovanie pocitu osamelosti u mladých ľudí.

O tom, ako online život zmenil naše predstavy o svete a ako ovplyvnil našu psychiku a ako to všetko môže dopadnúť, ak sa o online svet nebudeme dostatočne kriticky zaujímať, sa budú rozprávať hostia diskusie spolu s moderátorom.

 

Roman Hofreiter, sociológ, vedúci Katedry sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty UMB 

Jakub Šrol, vedecký pracovník na Ústave experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied, Slovenskej akadémie vied 

Martin Valach - sociálny pedagóg, Centrum poradenstva a prevencie Banská Bystrica 

 

Diskusia je realizovaná v rámci projektu Dúhová Bystrica s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.