Detail akcie
LGBT+ legislatíva v Slovenskej republike
Dátum 8. 12. 2023
Čas 15:30
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

workshop prehľadu a hodnotenia aktuálnej legislatívy na Slovensku vo vzťahu ku kvír ľuďom

Workshop sa zameriava na prehľad a hodnotenie aktuálnej legislatívy týkajúcej sa LGBT+ práv na Slovensku. Budeme preskúmavať historický vývoj, súčasný stav a perspektívy budúceho vývoja v oblasti ochrany práv a rovnakých príležitostí pre komunitu LGBT+. Diskutovať budeme o kľúčových zákonoch, ktoré ovplyvňujú LGBT+ občanov, a analyzovať, do akej miery sú tieto zákony efektívne a primerané. Taktiež sa budeme venovať výzvam, ktorým táto legislatíva čelí, a potenciálnych novým zákonom, ktoré by mohli posilniť práva LGBT+ ľudí a zabezpečiť ich plné začlenenie do spoločnosti. Účastníctvo workshopu bude vyzvané k otvorenej diskusii a zdieľaniu názorov na túto tému.

Lektorstvo: Študentský spolok LIGHT* pri Univerzite Komenského

Workshop je realizovaný v rámci projektu Dúhová Bystrica s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.