Detail akcie
Barbakan 2021: Výstava SLASŤ
Dátum 8. 6. 2021
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Barbakan festival otvorí už tradične výstava, ktorá tento rok ponesie názov SLASŤ a ktorá predstavuje výber tvorby študentov ateliéru maľby STARTUP. Koncepcia výstavy je zameraná na motív figúry v maľbe. Obsahové významy výstavy mapujú, na jednej strane, záujem študentov vyjadriť intímne úvahy o tele, sexualite a vlastnej identite. Na strane druhej sa zaujímajú o konzumnú stránku sexuality, jej mediálne zneužívanie a využívanie. 

Ateliér STARTUP, Katedra maľby, FVU AU v B. Bystrici
Vystavujúci: Barbara Durajová, Dajana Hrossová, Kristína Vacek, Adrián Mayer, Michael Luzsicza
Kurátor: Ján Triaška