Detail akcie
Otvorená výzva na umeleckú rezidenciu 2024 / Open call for artistic residency 2024
Dátum 9. 2. 2024
do 18. 2. 2024
Čas 11:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

SCROLL FOR ENGLISH

SK: Záhrada aj v roku 2024 ponúka svoje priestory na rezidenciu pre umelcov a umelkyne rôznych žánrov zo Slovenska i zo sveta. Ak by ste chceli byť súčasťou Záhrady a stráviť tu pár štvorcových metrov kým nakreslíte kruh z vašich myšlienok, pohybov a zvukov, prihláste sa so svojim vlastným projektom do rezidenčného programu Záhrady do 18.2.2024, prípadne túto výzvu zdieľajte s niekým, kto by sa do rezidenčného programu rád/rada zapojil/zapojila!

Prihlasovací formulár nájdete tu: https://forms.gle/21YCDZBCfr9kvDvw6


Ponúkame:

- ubytovanie, pohostinnosť a starostlivosť

- pracovný priestor v sále Z1 (9 m x 6,70 m, výška 3,15 m) & sále Z2 (5,20 m x 10,70, výška 3 m) & exteriér

- produkciu a technickú podporu v rámci dostupných zdrojov/zariadenia

- propagáciu a komunikáciu

- možnosť premiéry/prezentácie work-in-progress v rámci programu kultúrneho centra za umelecký honorár

 

Ďalšie výhody:

kaviareň
co-working space
Wi-Fi 
kuchynka na prípravu jedla
sprcha, sociálne zariadenie a ubytovanie pre 1-3 osoby

 

Vítame umelecké zámery, ktoré

- reflektujú súčasné spoločenské a politické témy (vo verejnom priestore)

- vzdelávajú verejnosť v oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti

- zdieľajú inovatívne postupy pri rozvoji tvorivosti, zvedavosti a predstavivosti


Termíny: marec-december 2024

Dĺžka rezidencie: 5-10 dní

Záhradný rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

---

EN: In 2024 Záhrada once again offers its workspace for artists of various genres from Slovakia and the world. If you want to be a part of Záhrada and spend here some creative square meters till you draw a circle out of your thoughts, moves and sounds, apply with your own project in the Záhrada's residency program until 18.2.2024, or share this open call with someone who'd love to apply for the residency!


You can find the application form here: https://forms.gle/21YCDZBCfr9kvDvw6

 

WE OFFER:

- accommodation, hospitality & care

- work space Z1 (9 m x 6,70 m, height 3,15 m) & Z2 (5,20 m x 10,70, height 3 m) & exterior

- production & technical support based on available resources/equipment

- promotion & communication

- premiere/presentation of work-in-progress as part of  the cultural centre’s program for artist fee
 

PLUS:

- a café

- co-working space

- Wi-Fi

- kitchen

- bathroom and a small room available for 1-3 persons

 

WE ARE INTERESTED IN ARTISTIC PROPOSALS THAT 

- reflect on current social & political issues (in public space)

- educate public in the field of human rights & gender equality

- share innovative approaches to boosting creativity, curiosity & imagination
 

Dates: March-December 2024

Duration of residency: 5-10 days


Záhrada Residency Program has been supported using public funding by Slovak Arts Council.