Detail akcie
Lesy pre ľudí
Dátum 23. 9. 2020
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

verejná diskusia

Diskusia s pozvanými hosťami a odborníkmi o tom, v akom stave sú lesy v našom okolí a ako môžu slúžiť všetkým, nie len hospodárskym záujmom. Ako hľadať rovnováhu medzi ekonomickým a spoločenským úžitkom lesa? Ako sa môžeme občiansky zapojiť do ochrany hodnôt lesa my?