Detail akcie
[Záhradná rezidencia]: Jatun Risba & Xiola Yin: ‘NUMB NATURE’ [si/fr]
Dátum 29. 6. 2021
Čas 19:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

performatívna audio-vizuálna inštalácia

Objavte čísla, ktoré sú vpísané „do hmoty v priestore a prázdnoty vo vnútri“. Performatívna audio-vizuálna inštalácia, ktorá skúma možnosti formálnej dekonštrukcie a rozloženia priestoru s cieľom nájsť konečnú formu – prázdnotu. Dielo je inšpirované veršami zo Sútry srdca, Fibonacciho obchodnou stratégiou a zlatým rezom. Jeho zámerom je rozložiť a skompostovať hrubé úrovne antropocentrickej reality zdravého rozumu.

https://www.aloisyang.com/

https://jatunrisba.com/

 

Jatun Risba & Xiola Yin will present ‘NUMB NATURE: The numbers inscribed in the matter-space, and the emptiness within’, a performative audio and visual installation that explores the potentiality of formal deconstruction and unfoldment of spaces, in the quest for the ultimate form – emptiness. Inspired by the verses of the Heart Sutra, the Fibonacci Trading Strategy and the Golden Ratio, the work will dis-assembe and com-post the gross levels of anthropocentric common-sense reality.