Nahrávam Udalosti

Divadlo Akadémie umení: AniMak

Inscenáciu AniMak uvidíte v rámci 5. ročníka festivalu ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia.
www.embargofestival.sk

ANIMAK
Tisícky ľudí každý deň uskutočňujú mechanické rituály nanútené civilizáciou. A zabudli, už ani netušia o rituáloch pôvodných, ktoré dávali zmysel. Ich srdcia spia. Prebudia sa?

Žijeme vo svete vyprázdnených významov?
Inscenácia AniMak vznikla kolektívnou tvorbou na tému „hľadania identity v súčasnej konzumnej a multikultúrnej spoločnosti“. Kto sme? Zmenili sme sa? Mení sa podstata človeka vplyvom doby?

“…nemohol byť Jano, nemal byť ani_Mak.”
Príbeh sa sústredí na nemanželského chlapca, Jozefa Maka, ktorý sa svojim špecifickým, spoločensky podmieneným a rodinnou situáciou determinovaným správaním, snaží zapadnúť do sveta, v ktorom ho vlastne nik nechcel a nečakal. Je možné vnímať tento príklad identifikácie jedinca so spoločnosťou analogicky – ako základnú črtu identity slovenského národa?

Inscenácia je inšpirovaná myšlienkami z diela Jozef Mak od slovenského spisovateľa Jozefa Cígera Hronského (* 23. február 1896, Zvolen – † 13. júl 1960, Luján, Argentína), ktorý vo svojich dielach často opisuje jednoduchých slovenských ľudí. Jeho román Jozef Mak (1933) je známy najmä vykreslením obyčajného človeka – „človeka milión“. Myšlienky prezentované prostredníctvom rozprávača, inscenátorov viedli k idey, že rozprávač, je práve život sám v nás, akási intuícia zakorenená hlboko vo vnútri našej podstaty, ktorá k nám prehovára často nenápadným spôsobom. „Kde to som? (…) A odkiaľ som prišiel? (…) Ako som sa dostal až sem? (…) Ako by sa chovali postavy z Jozefa Maka v dnešnej dobe?“

Inscenácia AniMak sa snaží najskôr ukázať typické situácie z bežného života súčasnej spoločnosti, ktorá ich neraz núti robiť zautomatizované úkony s vyprázdneným významom. Následne sa snaží preniknúť do základnej zložky spoločnosti – rodiny a vyhodnotiť tento stav smerom k jedincovi. Rozložením príbehu do introspekcie samotných postáv sa pokúša o zachytenie podstaty: „Ako vnímame naše tradície a v akej forme sa objavujú v modernej konzumnej spoločnosti?”

Účinkujú: Andrea Juhásová, Katarína Gurová, Andrej Polakovič, Adriána Gandžalová, Filip Sirotiar, Katarína Baranyai, Eva Javorská
Pavol Olešňan
Scenár a spracovanie kolektívnej tvorby do textovej predlohy: Katarína Vozárova
Námet a koncept: Petra Kovalčíková, Katarína Vozárova
Dramaturgia: Katarína Vozárová
Scénografia: Michal Bugáň
Kostýmy: Alžbeta Vakulová
Hudba: This is Kevin

Réžia: Petra Kovalčíková
Pedagogické. vedenie: prof. MgA Jan Vedral.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.

10 december
pondelok, 08:00 pm - 09:30 pm

Detaily

  • Začiatok:
    10. decembra, 08:00 pm
  • Koniec:
    10. decembra, 09:30 pm
  • Kategória:
  • Miesto konania:

Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.