Nahrávam Udalosti

Jaro Viňarský a kol.: THE TOUCH OF THE OPEN

Oddelenie mysle a tela po stáročia spôsobuje v človeku konflikt. Toto oddelenie nás vo svojej podstate vzďaľuje od schopnosti bezprostredného prežívania života. Výraz “dotyk otvoreného” vyjadruje prežívanie momentu jedinečného posunu vo vnímaní, ktoré premieňa podstatu samotného bytia. Vo svojej úvodnej časti exposition, THE TOUCH OF THE OPEN využíva vzťah medzi performerom a divákom ako metaforu pre možné zjednotenie tela a mysle. Reaguje na naliehavú potrebu ich vzájomnej integrácie, zjednotenie oboch strán tohoto vzťahu v spoločne zdieľanú skúsenosť.
Kto je zodpovedný za otvorenosť? A kto alebo čo sa dotýka?
“Láska je dotyk otvoreného” / Jean-Luc Nancy

K „open air“ verzii na KREPÍ FESTIVALE 2019, v magickom exteriéri Záhrady, by som rád použil analógiu detí spoločne sa hrajúcich na pieskovisku, kde sa z nich postupne stáva menšia spoločnosť, komunita ľudských tvorov, prirodzene vytvárajúcich niečo/čokoľvek spoločne. Každý s rovnakou mierou zodpovednosti voči tvorenému, ktoré postupne odhaľuje, čím môže byť, v danej konštelácii účastníkov. Umelecký tvar úvodnej kapitoly TOTO je tiež myslený ako príležitosť k zverejneniu všetkým dôverne známych vnútorných pohnútok, v celej škále od váhania k činu. Bezohľadu na všetky možné pozície − nech už ide o tvorcov, divákov, priamych svedkov či náhodných okoloidúcich − dôveruje svojej pôvodnej voľbe prizývať všetkých bez
rozdielu k nepretržitému seba-prehodnocovaniu. Štvorhodinová verzia na otvorenom priestranstve, vo verejnom priestore necháva možnosť voľby každému z účastníkov ako dlho sa bude hrať spolu s ostatnými. Kľúčom k participácii na exposition / THE TOUCH OF THE OPEN je nasledovať vlastnú prirodzenú odozvu na tajomstvo prepojenosti. Moje osobné chápanie
prepojenosti je skúsenosť vnímania živého sveta ako komplexnej siete vzťahov bez akýchkoľvek predpokladov. Ako to vnímam na základe vlastnej skúsenosti, tak nasledujúce, nazvem ich princípy, zvyšujú potenciál otvorenosti, ktorá nám dovoľuje byť niekým/niečím dotknutý(á):

Neexistuje vlastníctvo ani autorstvo.

Neexistujú žiadne vopred stanovené hranice týkajúce sa intimity.

Každá cesta jednotlivca má svoju hodnotu.

Môžeme opustiť minulosť a to, čo vieme a poznáme, bez ľútosti.

Každá kríza identity je vítaná.

Význam objektov v priestore, vrátane tela, je tekutý.

06 september
piatok, 06:00 pm - 10:00 pm

Detaily

  • Začiatok:
    06. septembra, 06:00 pm
  • Koniec:
    06. septembra, 10:00 pm
  • Kategória:
  • Miesto konania:
    záhradný park

Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.