Nahrávam Udalosti

„Kto koho a prečo (ohrozuje)?“

17. MÁJ
IDAHOT – International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

INOKRAJ sa rozhodol pripomenúť si tento deň formou verejného stretnutia a diskusie o tom, do akej miery je Banská Bystrica gay-friendly mesto, a prečo musí LGBTIQ komunita na Slovensku ešte aj v roku 2019 čeliť predsudkom, populistom a démonizovaniu.
Okrem krátkeho exkurzu do rodovej teórie (tzv. “džendžerizmus”) si premietneme aj niektoré inšpiratívne TEDx talky.

Vizuál: Doboška #solidarita #aktivizmus #umenie #stickers

===================================================

Slovensko je ku dnešnému dňu jednou z posledných štyroch krajín Európskej únie, ktorých legislatíva v žiadnej podobe neupravuje vzťahy a situáciu párov rovnakého pohlavia (napr. zavedením registrovaného či životného partnerstva). Na Slovensku dodnes tieto páry zápasia s praktickými problémami pri styku s úradmi alebo sa ocitajú v životných situáciách, ktoré je potrebné ošetriť, aby mali prístup k veciam, ktoré ostatní (rozumej – heterosexuálni jedinci žijúci ako partneri) považujú za úplne samozrejmé.

Navyše, vo verejnom priestore na Slovensku sa často objavuje naratív o LGBTIQ komunite, ktorá ohrozuje spoločnosť, rodinu, vieru a tradičné hodnoty. Ako sa stal z LGBTIQ komunity fiktívny nepriateľ? Aké argumenty sa v debate o tejto komunite, jej právach a viditeľnosti vyskytujú v rôznych kruhoch, a prečo? Kto a za akým účelom začal používať pojmy „gender ideológia“, „homosexualizácia spoločnosti“ či „homoloby“? Sú ľudské a občianske práva sexuálnych menšín nezlúčiteľné s konzervatívnym pohľadom na svet? Aj o týchto otázkach budeme neformálne diskutovať na stretnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii.

Zoznam právne neupravených životných situácií nezosobášených párov:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Uvod.aspx

História k 17. máju

Len 29 rokov uplynulo od dňa, kedy Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila homosexualitu zo zoznamu chorôb (17. máj 1990). Sexuálna orientácia už odvtedy nie je klasifikovaná ako duševná porucha. Podobne bolo v histórii medicíny preklasifikovaných viacero chorôb resp. fenoménov. Práve doktori a psychiatri na základe rôznych normatívnych kritérií určovali, čo je „zdravé“ a čo nie. Dôvodmi k démonizovaniu istých javov a variácií ľudskej sexuality boli stigmatizácia, strach, nepochopenie či nedostatok poznatkov.

V Nemecku je 17. máj neoficiálnym “Gay dňom” už dlhšie. Samotný formát dátumu odkazuje na tzv. Paragraf 175 trestného zákona, ktorý kriminalizoval homosexualitu, a bol s rôznymi dodatkami v platnosti od roku 1871. Definitívne zanikol 10. marca 1994.

Prvý medzinárodný deň boja proti homofóbii si ľudia pripomínajú od roku 2005, kedy 24 000 jednotlivcov a organizácií podpísalo dohodu o podpore iniciatívy IDAHO (International Day Against Homophobia). V roku 2009 ku kampani IDAHO pribudol fenomén transfóbie. Cieľom bolo intenzívnejšie bojovať proti diskriminácii a násiliu voči transrodovým ľuďom. Tentokrát viac než 300 organizácií zo 75 krajín, vrátane držiteliek a držiteľa Nobelovej ceny (Elfriede Jeliek, Françoise Barré-SinoussiLuc Montagnier) spustilo petíciu, a Francúzsko sa tak stalo prvou krajinou, ktorá vyradila transrodovosť zo zoznamu duševných porúch. V roku 2018 bola konečne vyradená z medzinárodnej klasifikácie chorôb (WHO).

17 máj
piatok, 05:00 pm - 08:00 pm

Detaily

  • Začiatok:
    17. mája, 05:00 pm
  • Koniec:
    17. mája, 08:00 pm
  • Kategória:
  • Miesto konania:
    sála Z2

Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.