Loading Udalosti

[Medicína v obývačke]: Naše závislosti… šport, sex, jedlo

Slovo “závislosť” vyvoláva v ľuďoch takmer vždy negatívnu predstavu, väčšinou spojenú s alkoholom a drogami. Avšak stretávame sa aj so slovnými spojeniami ako “závislosť” na láske, jedle, sexe či športe. Vyzerá to, že typov závislostí je mnoho, a všetky môžu byť v dôsledku pre zdravie škodlivé či spoločensky nebe,zpečné. Ako však definovať závislosť? Aká je hranica medzi neškodným zlozvykom a závislosťou? Môže byť závislý človek slobodný? A vôbec – kedy máme veci pod kontrolou, a kedy už nie?
S primárom MUDr. Martinom Somorom z Centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici sa moderátorka MUDr. Katarína Belicová bude zhovárať o téme závislostí práve v takomto širšom kontexte.

14 marec
streda, 07:00 pm - 09:00 pm

Detaily

  • Začiatok:
    14. marca, 07:00 pm
  • Koniec:
    14. marca, 09:00 pm
  • Kategória: