Nahrávam Udalosti

#PRIDE #BB 2019 – Prechod na rovnosť

PROGRAM #PRIDE #BB

 Dorota Holubová: Sami sebou | výstava
13:00-13:30 PRECHOD NA ROVNOSŤ – začiatok na Huštáku (Dolná 62 pri budove Allianz)
13:30-14:00 Záhrada (Nám. SNP 16): Otvorenie a príhovory -> -> ->
14:00-15:00 Umenie dialógu pri zmene spoločenskej klímy | diskusia
15:00-16:00 Petr Doubravský: Klimatická zmena a výzvy do budúcnosti | prednáška
16:00-17:00 Kapitalks: Zviditeľnime LGBT+ seniorov a seniorky v ČR @Literárna Bašta | diskusia
16:00-17:30 Amnesty International: Živá knižnica
16:00-19:00 DJ Vesnu
17:00-18:00 Michal Zibrin: Environmentálna a sociálna spravodlivosť v praxi prírodného staviteľstva a rodové súvislosti | prednáška
19:00-19:30 Action Sisters – Drag Queens – PROUD
20:00-21:00 ČAVALENKY | hip-hop koncert
21:00-23:30 [fajront listening] DJ Janowa
23:30-05:00 Afterparty @NJOYtheBAR (Nám. SNP 16)

#rovnosť #dôvera #otvorenosť

Nezľahčujme mieru predsudkov a ich dopad na jednotlivcov! Poďme opäť spolu von, lebo druhý ročník #PRIDE #BB sa bude niesť v duchu prelomových spoločenských zmien – smerom k dôstojnosti, vzájomnému rešpektu a zodpovednosti za podobu sveta, v ktorom žijeme, a v ktorom chceme žiť.
#PRIDE #BB má za cieľ spájať rôzne subkultúry a iniciatívy, ktoré svoje aktivity smerujú ku konštuktívnym riešeniam rôznych lokálnych, spoločenských či environmentálnych problémov – a zároveň sú ochotné vymedziť sa voči nálepkovaniu a iracionálnemu strachu z #inakosti – homofóbii, transfóbii a bifóbii. Chceme tým spoločne ukázať, že sa vieme podporiť, vypočuť a objaviť veci, ktoré nás spájajú. Mnohí sme #spojenci aj bez toho, aby sme to o sebe vedeli.
Program #PRIDE #BB chce v sobotné popoludnie poukázať na javy, ktoré našu spoločnosť ohrozujú #skutočne, nielen #fiktívne (ako to vidíme v prípade populistického naratívu o tom, že #LGBTI komunita ohrozuje tradičnú rodinu, spoločnosť a hodnoty). Čo nás však ohrozuje naozaj, sme my sami – keďže naša ľudská aktivita je jednou z hlavných príčin prebiehajúcich klimatických zmien. Tie nie sú len videom z facebooku, ale týkajú sa #každého z nás bez rozdielu.
Stále sú však medzi nami takí, ktorí rozdiely medzi ľuďmi radi zdôrazňujú a pripisujú im negatívne vlastnosti. Menšiny sú v tomto populárne, a ako terč znevažovania sa menia podľa aktuálneho kurzu či historického obdobia. Je smutné, že ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí prirodzenú rôznorodo(vo)sť vlastností a prejavov identity človeka – dokážu označovať za hriech či chorobu. Dlhodobo tak spochybňujú autentické prežívanie a súčasť identity mnohých ľudí.
My však máme za to, že hrdosť je opakom hanby. Tej hanby, v ktorej mnohí z nás vo svojom spoločenskom prostredí vyrastali, a mnohí ju dodnes pod tlakom dogiem a predsudkov s úzkosťou pociťujú. Dokedy ešte? Túžime po dôstojnom živote a rovnoprávnosti.

====================================================================

PROGRAM

14:00-15:00 Umenie dialógu pri zmene spoločenskej klímy | diskusia
moderátor: Rado Sloboda / hostia: Ondrej Prostredník, teológ; Kaja Miková, facilitátorka, školiteľka PDCS
Témou diskusie bude dialóg a medziľudská komunikácia. V poslednej dobe sme svedkami toho, ako sa niektoré menšiny stávajú terčom nenávistných útokov nielen na internete, ale aj v reálnom živote. Osobitnou kategóriou je menšina LGBTI ľudí. Vo verejnom priestore na Slovensku sa často objavuje naratív o tom, že LGBTI ľudia ohrozujú spoločnosť, rodinu, vieru či tradičné hodnoty. Chceme diskutovať o tom, prečo sa z týchto ľudí stal fiktívny nepriateľ; o tom, aké argumenty sa v debate o týchto ľuďoch, ich právach a viditeľnosti vyskytujú v rôznych kruhoch, a prečo. Ako viesť dialóg s tými, ktorí LGBTI ľudí považujú za chorých či hriešnych? Kde sú hranice dialógu? Akou cestou musíme prejsť, aby sa spoločenská klíma v tejto téme zmenila k lepšiemu? Ako spolu diskutovať v duchu rešpektu voči ľudskej dôstojnosti a rovnoprávnosti? Nechceme zdôrazňovať rozdiely, ale hľadať to, čo nás spája. Nechceme, aby bol ktokoľvek terčom znevažovania len preto, že je iný.

15:00-16:00 Petr Doubravský: Klimatická zmena a výzvy do budúcnosti | prednáška
Debata s ekologickým aktivistom o tom, čo robiť, keď je planéta teplejšia než my.
Podľa vedcov z Medzivládneho panelu pre zmenu klímy pri OSN (IPCC) bude mať oteplenie planéty o 1,5 °C katastrofické dopady na fungovánie sveta, ako ho poznáme dnes. Ak tomu chcem predísť, musíme počas nasledujúcich 11 rokov podniknúť zásadné zmeny, ktoré povedú k zníženiu emisií skleníkových plynov vypúšťaných do ovzdušia. Navzdory čoraz väčším dopadom zmien klímy a silnejúcniemu hlasu ekologickéhoh hnutia politici zmeny klímy ignorujú a emisie skleníkových plynov sa neznižujú.
Petr Doubravský je environmentálny aktivista a jeden zo zakladateľov a hovorcov hnutia Fridays For Future, ktoré organizuje stredoškolské protesty za klímu v Českej republike. Pochádza z Nového Strašecí a v súčasnej dobe študuje na gymnáziu na Štěpánskej ulici v Prahe.

@Literárna Bašta, Lazovná 19
16:00-17:00 Kapitalks: Zviditeľnime LGBT+ seniorov a seniorky | diskusia
Diskusia s Jolanou Novotnou ku knihe Neviditeľná staroba.
Moderuje: Tomáš Hučko
Zakladateľka a koordinátorka seniorského programu Platformy pre rovnoprávnosť, uznanie a diverziu (PROUD z.s.), Jolana Novotna, predstaví výsledky úsilia LGBT organizácií v Českej republike o poznanie situácie starších LGBT+ osôb a ich zviditeľnenie, hlavne vo vzťahu k sociálnym a zdravotným službám. “Keď sme začali pripravovať publikáciu Neviditeľná staroba (vydává umělecký kolektiv APART, galerie Display a časopis Kapitál), od začiatku sme vedeli, že sa chceme sústrediť na starobu a starnutie. Tém bolo mnoho.  Zaujímala nás chudoba či sociálna marginalizácia ľudí vyššieho veku, ageizmus a diskriminácia, ktorú na jeho základe prežívajú, domáce či iné formy násilia, ktorým sú – nezriedka bez povšimnutia – vystavení, rozličné spoločenské vnímanie i individuálne prežívanie starnutia u mužov, žien, neheterosexuálnych či nebielych seniorov, či prežívanie vekom nadobudnutých chorôb, telesného či mentálneho znevýhodnenia alebo smrti, či už vlastnej, alebo niekoho blízkeho. Zbierku začíname práve textom českej lesbickej aktivistky Jolany Novotnej Poodhalit a svést. Homointimita v heterosexuálních rámcích stárnutí.”

17:00-18:00 Michal Zibrin: Environmentálna a sociálna spravodlivosť v praxi prírodného staviteľstva a rodové súvislosti
Kto by si bol pomyslel, že sociálna a environmentálna spravodlivosť môžu byť podmienené rodovými stereotypmi? Tradičné ponímanie role muža – otca vidí ideál v takom jedincovi, ktorý chráni slabších, pomáha a ukazuje správnu cestu. Dáva podporu a nádej, snaží sa pracovať pre dobro ostatných z pozície ochrancu a zabezpečovateľa. Prostredie globálnej ekonomiky založenej na „nekonečnom“ raste však generuje typ muža – otca, ktorý v podstate robí pravý opak. Mentalita väčších firiem a spoločností, kde pracujú „úspešní“ muži, ale aj ženy, funguje na tento výkon v prostredí hospodárskeho rastu. Tento trend ospravedlňujeme tým, že musíme zabezpečiť svoje rodiny, čím sa ponárame do nezmyselnej súťaže, v ktorej víťazí ten silnejší. Sociálna a ekologická spravodlivosť je pre toto prostredie v „SWOT analýze“ nežiadúcou bariérou, ktorú je potrebné obísť, pretože to zvyšuje náklady a znižuje konkurencieschopnosť.
Niektorí citlivejší mladí ľudia z toho môžu byť frustrovaní, neschopní identifikovať sa s obrazom svojich otcov – „dravých a šikovných“ podnikateľov či manažérov, ktorý si svet „podmaňujú“ pre vlastný blahobyt. S tým úzko súvisí aj archetyp muža – ničiteľa.
Nie je náhoda, že k témam sociálnej a environmentálnej spravodlivosti majú obzvlášť blízko aj LGBTI ľudia. Na jednej strane spoločnosťou tolerované agresívne „mačovstvo“ ako heternormatívny sociálny a rodový konštrukt; na druhej strane spektrum rodových identít a sexuálnej orientácie ľudí, ktorí čelia predsudkom a v rôznej miere diskriminácii. Vo Veľkej Británii žije napríklad skupina žien, ktoré sa už vyše 20 rokov venujú alternatívnym stavbám (slamené domy tzv. samonosnou  metódou), a sú v tejto oblasti najlepšie na svete aj pod vedením Barbary Jones (http://strawworks.co.uk)
Ľudstvo sa prvýkrát v dejinách ocitá v situácii, kedy mu hrozí akútny nedostatok prírodných zdrojov. Riskujeme vyčerpanie planéty, ktorá nemá čas na regeneráciu. Inými slovami – už nie je možné nasledovať koncept lineárneho rastu či pokroku doterajším spôsobom či správať sa tak, ako sme boli zvyknutí po tisícročia. Dnes už nie je možné idealizovať si rodové role či romantizovať prístup našich starých otcov a starých mám, pretože kontext doby, a najmä – vyhliadky na budúcnosť, sú úplne odlišné.

16:00-19:00 DJ Vesnu | hudba
DJ Vesnu je známym menom na slovenskej queer scéne. Tanečným akciám začal venovať naplno pozornosť ako promotér pred 8 rokmi, je otcom i matkou parties Tepláreň, Homomat, Shame a ďalších eventov. Rýchlo na to sa pustil s nadšením aj do DJingu. Jeho sety sú hravé a plné prekvapení, s láskou mixuje veselé 70’s disco, clivý old school house so súčasnou house music a technom, dodávajúc svojim setom ten nevšedný a divoký pocit queer undergroundu. Keď hrá, všetko je intenzívne a naplno, o jeho energy 2000 sa už presvedčili nielen vo väčšine domácich klubov, ale má za sebou aj sety na festivale Sziget, londýnskej party Homostash či berlínskom vydaní akcie Daddy Issues.
https://soundcloud.com/vesnu

16:00-17:30 Amnesty International: Živá knižnica 
Ľúbiť a byť ľúbený bez ohľadu na rodovú identitu či sexuálnu orientáciu je právom každého človeka a malo by byť bez výnimky chránené. Informácie o knižkách, ktoré budete môcť stretnúť prinesie Amnesty International Slovakia už čoskoro. Sledujte event a dozviete sa viac.

20:00-21:30 ČAVALENKY | hip-hop koncert
Hudobným headlinerom podujatia je raper Rudo Danihel z česko-slovenského pohraničia známy ako Čavalenky. Je to zjav, ktorému veríte každé slovo, nemusí sa na nič hrať, všetko je položené na reálnych základoch – k tomu originálny prejav, skvelý flow a výborné podklady. Spolovice rómsky umelec rapuje po záhorácky pričom hovorí o drsnom živote na ulici, rasizme, gamblingu, hazarde, drogách, zadlženosti a následných exekúciách.
Jeho mimoriadne autentické texty mu v krátkom čase priniesli  uznanie známych raperov a viacerých českých (A2, Rádio Wave) i domácich (.týždeň, Denník N, SME) médií. Jeho najznámejšia skladba „Chlapci na ulici“ má už vyše 160 tisíc videní na YouTube a k širšiemu povedomiu mu pomohli aj spolupráce so známymi rapermi a producentmi (napríklad so Supom spolupracoval na skladbe „Ja Viem“). V rozhovore pre Denník N vraví: „Z rapového textu by si človek mal zobrať ponaučenie, nejaký príklad alebo myšlienku. Napríklad, aby sa človek vyhol tým situáciám, ktoré v textoch opisujem ja.“
Rudo Danihel (27) je raper rómskeho pôvodu, pochádza z Holíča na Záhorí. Pracuje vo firme, kde jazdí na vysokozdvižnom vozíku, popri tom nakrúca klipy a nahráva skladby.

DOROTA HOLUBOVÁ: Sami sebou | výstava
Sami sebou je aktivistický fotožurnalistický projekt o transrodových ľuďoch na Slovensku. Transrodoví ľudia sa opakovane stretávajú s predsudkami, diskrimináciou a strachom. Strachom tých, ktorí ich nepoznajú a nerozumejú ich inakosti. Hlavným cieľom tohto projektu je preto rozšíriť sociálne povedomie širokej verejnosti, pomôcť odstrániť predsudky voči transrodovým osobám na Slovensku pomocou pravdivých a skutočných príbehov týchto ľudí a podporiť tak u nás transkomunitu.
Transrodoví ľudia sú tí, ktorých vzhľad, správanie a osobnostné charakteristiky sa odlišujú od stereotypov o tom, akí by mali byť muži a aké by mali byť ženy. Rodová identita transľudí sa nezhoduje so spoločenskými očakávaniami na rodové roly spojené s pohlavím, ktoré im bolo pridelené pri narodení. Patrí sem každý človek, ktorý si akýmkoľvek spôsobom mení rod, rovnako ako široké spektrum ľudí, ktorí zažívajú alebo vyjadrujú svoj rod inými spôsobmi. V projekte sa snažíme ukázať, že týchto ľudí necharakterizuje iba ich transrodovosť a inakosť. Sú to ľudia s rôznymi vlastnoťami a záľubami, aj keď častokrát musia prekonávať životné prekážky, o ktorých nemá bežný cisrodový človek predstavu. Šírením príbehov transrodových ľudí dúfame, že bude naša spoločnosť viac tolerantná, pretože identity sa zmeniť nedajú. Zmeniť sa dajú iba spoločenské postoje.
Projekt si dáva za úlohu prezentovať životy transľudí ľudsky, citlivo a s empatiou. Portréty ukazujú transrodových ľudí so silným sebauvedomením a ukazujú ich „skutočné ja“. Koniec koncov, všetci sme vo svojej podstate podobní – duše, ktoré chcú žiť šťastne, solidárne, chcú byť pochopené a akceptované. Napriek tomu „coming out“ v dnešnej spoločnosti nie je jednoduchý, a preto nie každý je pripravený odhaliť svoju tvár. Transrodoví ľudia žijú medzi nami po celom Slovensku, a mnohí z nich sa sťahujú do väčších miest, kde majú väčšiu šancu na prijatie. My sme však uviedli pri každej portrétovanej a portrétovanom ich miesto narodenia, aby sme ukázali rôznorodosť prostredí, v ktorých štartujú svoje životy.
Cez projekt chceme zároveň poukázať na súčasný závažný problém porušovania ľudských práv a nedostatočnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Okrem absolútneho nedostatku odborníkov, ktorí by transrodovým ľuďom poskytovali pomoc a podporu, musia na Slovensku trans osoby, ktoré si chcú zmeniť meno v občianskom preukaze podľa svojej rodovej identity, absolvovať aj kastrácie. Tieto praktiky považujeme za nehumánne a projektom apelujeme na podporu práv všetkých ľudí, vrátane trans komunity.
Projekt vznikol v spolupráci s občianskym združením Transfúzia a bol ocenený na Slovak Press Photo 2017 v kategórií Portrét.
Fotografie: Dorota Holubová a texty Frédérique Hazéová

29 jún
sobota, 01:00 pm - 11:30 pm

Detaily

  • Začiatok:
    29. júna, 01:00 pm
  • Koniec:
    29. júna, 11:30 pm
  • Kategória:
  • Miesto konania:
    záhradný park

Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.