Nahrávam Udalosti

RETRO-PERSPEKTÍVA / ZÁHRADA 2010-2017

Výstava fotografií o histórii, vzniku a poslaní Záhrady – Záhrada ako príklad rozvoja komunitného a kultúrneho potenciálu mesta.

Podujatie je koncipované ako retrospektívna multimediálna výstava o aktivitách kultúrneho centra Záhrada od roku 2010. Sedemročný cyklus a z neho vyplývajúca rekapitulácia dosiahnutých výsledkov zastihli Záhradu v momente jej udržateľného rozvoja. Od svojho vzniku Záhrada prešla mnohými zmenami – vizuálnymi, programovými, personálnymi i hodnotovými. A deje sa tak dodnes.
Podujatím by sme radi vyjadrili vďaku všetkým, ktorí sa na vzniku, rozvoji a udržateľnosti poslania Záhrady podieľali a neustále podieľajú. Nie je možné vymenovať všetkých, ale tí, čo máte k Záhrade vzťah – príďte sa dozvedieť viac o tom, čo ste možno nevedeli (a nevideli), alebo len tak stretnúť ľudí, ktorí za Záhradou stoja a majú ju radi.

ĎAKUJEME!

==============

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, miestnych ľudí, študentov, členov Divadla z Pasáže a dobrovoľníkov pod názvom Divadlo Ivana Palúcha na druhej strane Námestia SNP v Banskej Bystrici (Arcade pasáž). Presťahovaním sa do nových priestorov v blízkosti záhrady vo dvore  Beniczkého pasáže v roku 2010 získala svoj terajší názov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít, ako aj miestom pre tvorivosť, osobnostný rozvoj, spoločenský dialóg a občianske aktivity. Samotná budova a okolie kultúrneho centra prechádzajú od začiatku postupnou rekonštrukciou a revitalizáciou.

Ako kultúrne a komunitné centrum ponúka Záhrada celoročný program pre rôzne cieľové skupiny. Hlavným poslaním centra je prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia prevažne performatívnych a hudobných žánrov (hosťovanie a rezidenčné pobyty umelcov) ako aj organizácia vlastných podujatí, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí a širokú verejnosť. Momentálne sú v prevádzke dve multifunkčné sály – hlavná divadelná a koncertná sála má kapacitu 90 ľudí na sedenie a 250 ľudí na státie; menšia sála s kapacitou 50 ľudí je určená na premietania, workshopy, semináre a rezidencie. V súčasnosti je do prevádzky Záhrady priamo i nepriamo zapojených približne 30 ľudí, vrátane dobrovoľníkov, členov dramaturgicko-produkčného a technického tímu, ako aj ľudí z prevádzky kaviarne.
V roku 2012 Záhrada získala Cenu Nadácie Orange za komunitný rozvoj. Dvaja členovia Záhrady boli v roku 2015 zaradení na mapu sociálnych inovátorov – ľudí, ktorí menia Slovensko – v oblasti podpory aktívneho občianstva, demokracie a komunitného rozvoja. Mapu spracovala Nadácia Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka.
Záhrada je domovskou scénou Mestského divadla – Divadla z Pasáže, a tiež sídlom pre občianske združenie SKOK!, ktoré slúži ako informačné a rezidenčné centrum pre súčasný tanec a fyzické divadlo.

==============

Príbeh Záhrady…
Záhradu tvoria a vždy tvorili predovšetkým ľudia, ktorí ju prevádzkujú, a ktorí ju navštevujú. Doslovne i metaforicky, Záhrada vždy ponúkala príležitosti na rast – a to pre všetkých, ktorí sa chceli podieľať na rozvíjaní spoločnej i vlastnej vízie o tom, akú podobu má mať miesto, v ktorom žijeme a trávime čas. Niektorých motivovala túžba po sebarealizácii či nedostatok miesta pre rozvoj vlastnej tvorivosti, iných možnosť riskovať a vyskúšať niečo nové; ďalší prichádzajú, aby sa zdokonalili vo svojich zručnostiach – technických, sociálnych, umeleckých; a vždy sa nájdu aj takí, ktorí chcú len tak nezištne pomôcť dobrej a verejnosti prospešnej veci. Vo svojej prapodstate, príbeh Záhrady nie je na Slovensku ani vo svete ojedinelým…
Ako člen občianskeho združenia ANTÉNA – siete pre nezávislú kultúru, ktoré združuje 19 kultúrnych organizácií a rezidenčných centier na Slovensku, aj Záhrada vznikla z iniciatívy ľudí a ich nezávislých občianskych aktivít. Rôzni umelci a kultúrni aktivisti už roky na scénu prinášajú nový a slobodný obsah aj formy. Sieť ANTÉNA tvoria vzájomne prepojené miesta, ktoré vznikli často na kolene a s malými rozpočtami, ale s o to väčším odhodlaním. A s podporou divákov, ktorí rozumejú, že kultúra nie je konzumácia mainstreamovej zábavy, ale pracovný priestor pre tvorbu a kritický diskurz. A nielen to.
Častokrát nevyužité (a naoko nevyužiteľné) miesta sa zmenili na kultúrne centrá vďaka zanieteným ľuďom a podpore prichádzajúcej z viacerých strán. Neudialo sa to naraz, ale malými krôčkami, nápadmi a zmenami pridávanými a vrstvenými postupne a dobrovoľnou prácou.
Z niektorých sú za tie roky väčšie inštitúcie s každodenným programom, iné sú s menším tímom a počtom podujatí, ale rovnako intenzívne a možno ešte o to viac zamerané na tvorbu a rezidencie pre mladých umelcov. Všetky sú živými kultúrnymi uzlami, ktoré nie sú otvorené len hodinu-dve večer, ale po celý deň, a hranica medzi tvorcami a divákmi je tu priepustnejšia než v tradičných kamenných domoch kultúry. Stretávajú sa v nich kreatívni ľudia s prirodzeným záujmom.
Veríme, že umenie a ľudská kreativita sú nevyčerpateľnými zdrojmi pre obnovu stratégií prežitia, ako aj renováciu hodnôt vo svete, kde sa morálneho kompasu ľahko zmocňujú tí, ktorí neveria v solidaritu, sny ani silu ľudskej predstavivosti… Ďakujeme, že veríte s nami.
(upravené podľa textu na mape Antény / www.antenanet.sk)

17 september
pondelok, 06:00 pm - 08:00 pm

Detaily

Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.