Nahrávam Udalosti

Robo Švarc & Šimon Chovan: Passing Observer

Passing Observer konfrontuje prvky násilia vo verejnom priestore s prvkami právneho pozitivizmu. Človek, ako chodec v sociálnom priestore, je denne vystavený prítomnosti latentného násilia, proti ktorému je zároveň vybavený vedomím alebo nevedomím vlastných základných ľudských práv, ktoré sú garantované ústavou. Vzťah medzi zachovaním osobnej integrity jednotlivca a jeho individuálnymi právami (a povinnosťami) spoluvytvára dynamickú štruktúru demokracie. Demokratizácia spoločnosti totiž postupuje ruka v ruke s pozitivizovaním práva. Súčasné európske ústavy majú solídny základ, ktorého bránenie je momentálne veľmi aktuálne. Ako vieme z minulosti – karikovanie právneho pozitivizmu vedie neodvratne k oddemokratizovaniu spoločnosti.

09 december
nedeľa, 07:00 pm - 09:00 pm

Detaily

  • Začiatok:
    09. decembra, 07:00 pm
  • Koniec:
    09. decembra, 09:00 pm
  • Kategória:
  • Miesto konania:

Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.