Nahrávam Udalosti

SNP – Slovenské ne/náročné poznávanie

Hudobno-literárno-diskusné podujatie k 75. výročiu Slovenského národného povstania
(alebo Pokus o pripomenutie odkazu historickej udalosti pre svet 21. storočia bez okázalých prejavov militarizmu, moci a manipulácie).

#vojna #mier #ľudia #príbehy #glorifikácia #mystifikácia #mýtizácia #oslava #pocta
#spomienka #minulosť #prítomnosť #budúcnosť #individuálny #verejný #ne/záujem

29. august 1944 je v našej histórii zapísaný ako deň vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré bolo do dvoch mesiacov potlačené. Dodnes je SNP dejinnou jazvou, a nedá sa o ňom premýšľať len ako o jednej resp. „jednodňovej” historickej udalosti. Skladá sa totiž z niekoľkých udalostí, momentov, kľúčových rozhodnutí a z toho plynúcich dôsledkov; týka sa jednotlivcov i kolektívov.

Tento deň si rôzne tváre SNP pripomenieme v diskusii i literatúre, vo forme programu „jednodňového” vysielania rádia, výstavou i vystúpením slam poetry. Dôvod, prečo sme do programu zaradili aj slam poetry je prostý – radi by sme podujatie rámcovali prednesom súčasnej poézie mladých tvorcov, ktorých angažované texty považujeme za istý druh „súkromného povstania”, ktoré pokračuje… Ako občania a umelci sa „slammeri” často vyjadrujú k veciam, ktoré túto spoločnosť trápia, nastavujú zrkadlo ľuďom i politikom, či reflektujú témy, ktoré hýbu našim svetom a svetmi iných.

==========================================
Počas celého dňa budú mať návštevníci možnosť vypočuť si program jednodňového rozhlasového vysielania Radioart.
19:00 DISKUSIA: “SNP ako téma a súčasť našej prítomnosti”
Moderátor Rado Sloboda sa bude s hosťami rozprávať o SNP ako udalosti, resp. sérii udalostí s odkazom, o rôznych historických a literárnych naratívoch, zneužívaní a „privlastňovaní” SNP ako niečoho, čo malo prekryť fašistickú minulosť a vinu (parafráza P. Karvaš), o glorifikácii a mýtizácii SNP, a najmä o jeho hodnote pre dnešok.
Hostia: Marek Syrný, historik; Vera Lacková, režisérka pripravovaného filmu o rómskych partizánoch; Soňa Gyarfášová, novinárka20:30 SLAM POETRY

Predstavia sa Ellen Makumbirofa [cz] – rytmická i vášnivá, smutná i vtipná, šialená i tajomná smršť energie z olomouckej slamovej školy;
a Martin Jochym [sk] – žilinský rodák a prekliaty básnik, svedomie doby, ktoré sa nehanbí opakovať nevyhnutné veci stále dookola.
==========================================
RADIOART – rozhlasové vysielanie
Autor: Martin Bízik, študent FVU AU
Slobodný slovenský vysielač sa v roku 1944 stal prostredníkom medzi rodinami a povstalcami, kedy si prostredníctvom kódov predávali odkazy, či sú ešte nažive. Program bol dopĺňaný umeleckými vstupmi, aby dokázal plne nahradiť Slovenský rozhlas z Bratislavy. Po 75. rokoch od povstania bude Radioart prostredníkom medzi minulosťou a súčasnosťou. Tematický zvolené nahrávky nielen pripomínajú samotné udalosti, ale aj poukazujú na odvahu vzoprieť sa fašistickému režimu, ktorý potláčal ľudské práva, a kedy toto vzoprietie proti systému mohlo pre mnohých znamenať nešťastný osud. Svojou intervenciou v priestoroch Záhrady umožní Radioart občanom dozvedieť sa bližšie informácie a detaily o Slovenskom národnom povstaní, a taktiež svojou formou bude pripomínať samotný Slobodný slovenský vysielač, ktorý vysielal práve z Banskej Bystrice.
==========================================

V bežnej i umeleckej komunikácii môže mať SNP funkciu metafory – odkazuje na niečo, čo jeho význam presahuje. SNP nie je len „udalosť” – je to súhrn činov, slov, podpisov, rozkazov a odvolaní, no najmä – je rezervoárom jedinečných ľudských osudov, každodenných hrdinstiev a pádov, nositeľom hodnotovej ambivalencie, ctižiadosti, čestnosti aj podlosti. K tomu všetkému môžeme prirátať bohatú povstaleckú literárnu tradíciu, pretože, ako píše literárny historik Zdenko Kasáč, „medzi historickými udalosťami a umeleckou literatúrou aj pri jej relatívnej autonómnosti jestvujú hlboké genetické a vývinové súvislosti.”

„Slovenské národné povstanie bol najdramatickejší, najväčšmi vzrušujúci a povznášajúci zážitok môjho života, na ktorý – ako moji generační druhovia – asi nikdy nezabudnem… Naša účasť na ňom i návraty k nemu ako pismárov boli spontánne a bezo zvyšku úprimné… SNP v nás trvá nielen ako téma a prameň životných postojov, ale aj ako inšpirácia a súčasť našej výchovy, rastu, orientácie.“
–Peter Karvaš (1999) – redaktor Slobodného slovenského vysielača

https://www.noveslovo.sk/c/25186/Hlasi_sa_Slobodny_slovensky_vysielac

Keď sa Peter Karvaš v spomienkach vracia k roku 1968, čo predstavovalo takmer štvrťstoročie po SNP, už vtedy existovali hlasy, ktoré sa z fašistickej minulosti nepoučili. Opisuje zážitok o tom, ako jeden „neznámy chlapec na neďalekom bratislavskom predmestí spieval hlboko uprostred mieru a noci krutú fašistickú pieseň z čias slovenského štátu: „rež a rúbaj do krve“… Ten mladý človek v časoch slovenského štátu ešte nebol na svete; tú pieseň ho naučili nedávno; bol opitý a bola tmavá polnoc, no o to nejde. Ide o to, že aj slovenský štát, nie ako blahobytná idyla, nie ako trápny omyl, nie ako miernejšia voliteľná alternatíva, ale ako špecifický, rýdzi útvar a plod fašizmu má svoj presah priamo do dneška i ďalej. Neviem, čím iným by sa mu malo čeliť než historickou zotrvačnosťou povstania: nie ako dômyselného praktického opatrenia, nie ako aktuálneho zaklínadla príležitostných vykladačov dejín, ale ako náplne životov. Nie aby sa niečomu predišlo, ale pretože sa ináč nedá.“
(KARVAŠ, P. Poznámky neslávnostné. In: KRNO, M.; ŠTEVČEK, P. Konfrontácia. Bratislava : Smena, 1968, s. 153-154.)

29 august
štvrtok, 07:00 pm - 10:00 pm

Detaily

  • Začiatok:
    29. augusta, 07:00 pm
  • Koniec:
    29. augusta, 10:00 pm
  • Kategória:
  • Miesto konania:

Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.