Loading Udalosti

Tamara Moyzes: Čo do pekla je „Umenie a masmédiá“?

tamara-moyzes

Globálne médiá v spojení s globálnou finančnou krízou, ktorá prepukla v rokoch 2007-2008 vrhli svetlo na novú vlnu umenia v prepojení s aktivizmom. Na celom svete boli umelci prvými, ktorí sa začali zapájať do politických, či sociálnych hnutí. Vzniká nová generácia umelcov a mysliteľov, ktorá odmieta byť súčasťou ustanovených predpisov ekonomického trhu a štátnych autorít. Namiesto toho vytvára nové radikálne metódy angažovania. Akú úlohu zohrávajú umelci v spojení s aktivizmom? Oba používajú rovnaké praktiky; používajú sociálne siete a médiá ako globálny verejný priestor, (Teda ide o „Post event, alebo media event“, udalosť je organizovaná najmä pre médiá), používajú vtip a útočia v správnu politickú chvíľu. Majú podobný zámer; čím je napríklad odhalenie neznámych informácií verejnosti, ktoré sú pravdivé a založené na faktoch, atď.

BIO
MgA. Tamara Moyzes
Využíva umenie ako nástroj k aktivizácii spoločnosti. Konkrétna téma je v jej prípade obvykle založená na politickej báze. Zľahčujucími prostriedkami irónie a paródie vystupuje proti neokonzervatívnym tendenciám, kritizuje rasizmus a kultúru politickej reprezentácie. Podstatu svojich postupov v poslednej dobe prehodnocuje v objasňovaní pojmov: ARTIVISM (hľadanie hranice medzi umením a aktivizmom na poli súčasného umenia) a ARTPOPULI (včleňovanie performance, happeningu a body artu do artivizmu). Tamara Moyzes je jednou zo zakládajúcich členiek skupiny “Romane Kale Panthera“ (Romskí čierni panteri), ktorá sa snaží využívať umenia – skôr ako zbrane – k boju proti prevládajúcim protirómskym predsudkom, anticiganizmu a násiliu. A tiež zakladateľka ženskej umeleckej skupiny “5 Kolona”, ktorá pôsobí na hranici umenia a aktivizmu.

Behom štúdia prešla ateliérmi Rudolfa Sikoru, Jiřího Davida, Michaela Bielického, Avi Mograbiho, vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, AVU v Prahe a akademiu v Jeruzaléme. Ako formu pre svoje zdelenia využíva novomediálne prostriedky, najčastejšie video a performance. Jej výstupy sú priamočiaré, postavené na dobrej dramaturgii jednotlivých performance a citlivom načasovaní.

MoMA – Múzeum moderného umenia v New Yorku vydává knihu s názvom “Umenie a teórie strednej a východnej Európy po roku 1989: kritická antológia” do ktorej bolo zaradené dielo Tamary Moyzes “Múzeum etnologie III, 2015”.

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?
Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú ʺnezodpovedanými otázkamiʺ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.
https://www.facebook.com/wthellis/

26 marec
pondelok, 07:00 pm - 10:00 pm

Detaily