2017-2020

FREIRAUM / Goetheho inštitút Bratislava

Freiraum je projekt, v ktorom sú zapojené Goetheho inštitúty po celej Európe. Každá pobočka pracuje na lokálnej úrovni s partnerskou organizáciou. Zapojené inštitúty a miestne organizácie si kladú otázky o súčasnej Európe a podobách slobody v nej. 

Projekt pozostáva z niekoľkých medzinárodných stretnutí kultúrnych manažérov, umelcov, občianskych aktivistov a predstaviteľov samospráv. Vznikajú spolupráce, pracovné skupiny, organizujú sa diskusie, informujeme sa navzájom o situácii vo vlastnej krajine.

Európa sa mení. Populistické a nacionalistické politické strany získavajú pevnejšiu pôdu pod nohami. Euroskepticizmus sa neodráža len v Brexite. Stačí si spraviť obraz o politickej situácii v krajinách Vyšehradskej štvorky. Európa čelí viacerým výzvam na rôznych úrovniach. Projekt FREIRAUM poskytuje priestor na hľadanie odpovedí účastníkov na kľúčové otázky v týchto oblastiach:

„Speakers’ Corner” – o slobode slova a umenia, „Ochrana diverzity”, „Je sloboda luxus?”, „Post-Európa” – o vzostupe nacionalizmu a euroskepticzmu, „Obývateľné mesto” – o premenách urbanizmu.

Viac o projekte:  https://www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/sup/fre/ueb.html
EN: https://www.goethe.de/prj/fre/en/index.html

naspäť na všetky projekty