2017-2019

Komunitný EXPRESS, Záhrada PERSPEKTÍV, Záhrada SPACE / Nadácia Orange 

S Nadáciou Orange je Záhrada od svojich začiatkov. V roku 2012 realizovala svoj prvý malý projekt v sume 200,- EUR v rámci Grantového programu pre optimistov. Podarilo sa nám začať éru mestského záhradníčenia, tzv. urban gardening. Dnes je v záhradnom parku 10 políčok, bylinková špirála a miesto pre piknik.
Záhrada je strategickým partnerom Nadácie Orange od roku 2017 a realizovala už niekoľko menších i väčších projektov zameraných najmä na revitalizáciu parku ako aj renováciu budovy a interiéru kultúrneho centra (co-working, sála Z2, fasáda a i.)

naspäť na všetky projekty