2017-2018

Re-Connecting Europe / Európa pre občanov

Cieľom projektu bolo vytvoriť spoločný priestor na diskusiu a prácu desaťčlenných skupín mladých ľudí z piatich krajín (Poľsko, Srbsko, Nemecko, Taliansko a Slovensko). Počas piatich medzinárodných stretnutí pripravila každá organizácia pre ostatných účastníkov program. Mladí ľudia sa mohli zúčastniť prednášok, workshopov a kultúrnych podujatí na rôzne témy, o ktorých sa v Európe v súčasnosti hovorí: digitálna komunikácia, fake news, demokracia v ohrození, medzikultúrny dialóg, migrácia, solidarita. 

Partneri projektu: Poľská Nadácia Roberta Schumana, Associazione Interculturale NUR (Sardínia), Ustanova Studentski Kulturni Centar (Srbsko), Europaische Akademie Berlin E.V. (Nemecko).

naspäť na všetky projekty