2013-2014

Týka sa nás to / Týká se nás to – projekt mládežníckej demokracie

Projekt bol koncipovaný v spolupráci s tromi partnerskými organizáciami a jeho hlavným cieľom bolo posilniť účasť mladých ľudí na demokratických procesoch na lokálnej úrovni prostredníctvom využitia prostriedkov angažovaného umenia v žánroch graffiti, street art a hip-hop. Realizátori projektu viedli mladých ľudí k reflexii spoločenských a politických tém, podporovali ich pri organizácií vlastných podujatí (verejné diskusie s účasťou miestnych zastupiteľov/-iek, filmové projekcie, divadelné predstavenia, workshopy) a motivovali ich ku komunikácii so svojou komunitou a verejnosťou. 

Jedným z výsledkov aktivít banskobystrickej mládežníckej skupiny je aj revitalizovaný podchod na Kapitulskej ulici s ikonickým graffiti portrétom Jara Filipa.

Partneri projektu: Tabačka Kulturfabrik, Košice; Společnost pro kreativitu ve vzdělávání a Studio Citadela, Praha.

naspäť na všetky projekty