2021-2022

Európsky zbor solidarity / Erasmus+ KA1

Európska dobrovoľnícka služba (“EDS”, angl. “EVS – European Voluntary Service”) pod Európskym zborom solidarity je program Európskej únie na podporu mobility a získavania zručností mladých ľudí (17-30 rokov), vďaka ktorému môžu stráviť 2-12 mesiacov vo vybranej akreditovanej organizácii po celom svete. Program administruje Národná agentúra IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (www.iuventa.sk).

Dobrovoľnícku službu v rámci schváleného projektu je možné vykonávať v rozmanitých oblastiach, ako napr. práca s deťmi a mládežou, charitatívna činnosť, ekológia, sociálna a komunitná práca, umenie a tvorivosť, neformálne vzdelávanie, voľný čas a iné. Účastník neplatí žiadne poplatky, okrem príspevku na cestovné (ak ho úplne nepokrýva grant). Má hradenú stravu, vreckové a ubytovanie, ktorých výška závisí od tej-ktorej krajiny. Nejde o klasicky platenú prácu ani dovolenku. Je to niečo „medzi“. V neposlednom rade ide o jedinečnú životnú skúsenosť, ktorá mladým ľuďom prináša sebapoznanie a mnohokrát i nové vyhliadky na budúcnosť.  

Záhrada je akreditovanou organizáciou, ktorá koordinuje, hosťuje a vysiela dobrovoľníkov do sveta od roku 2013. V prípade záujmu a ďalšie informácie o tom, ako EDS funguje, a či je vhodná aj pre Teba, kľudne napíš email na info@zahradacnk.sk – Barbore alebo Milanovi, ktorí sa s Tebou radi stretnú a všetko Ti vysvetlia. 

EVS dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorých hosťovala Záhrada, sa podieľali na rozvoji takmer všetkých viditeľných i “neviditeľných” aktivít – príprava, realizácia a technická podpora podujatí, rozvoj programových formátov, organizácia vlastných podujatí a projektov (workshopy, prednášky, koncerty a i.), konzultácie projektových zámerov, administratívna pomoc a office work, prevádzka kaviarne, údržba záhradného parku a okolia, networking a i. 

Zoznam ľudí, ktorí strávili dobrovoľnícku službu v Záhrade:

Pablo Núñez Cobas (Španielsko, apr 2014-mar 2015)

Hana Slunská (Česko, jún 2014-máj 2015)

Thibault Marrone (Francúzsko, aug-dec 2015)

Mattia Mariotti (Taliansko, nov-dec 2015)

Doris Bula (Francúzsko, sep-dec 2016)

Vito Bertolo (Taliansko, mar-dec 2016)

Hamza Makhchoune (Maroko, jan-dec 2018)

Karel Šimek (Česko, feb-dec 2018)

Ado Dragičević (Chorvátsko, dec 2021-nov 2022)

Hynek Protivanský (Česko, máj 2021-dec 2021)

naspäť na všetky projekty