Nadchádzajúce podujatia

Rodovo inkluzívny jazyk v slovenskej spoločnosti
workshop o význame a vplyve používania rodovo inkluzívneho jazyka v našej spoločnostiWorkshop preskúma význam a vplyv používania rodovo inkluzívneho jazyka v našej spoločnosti. Zameriame sa na jazykové praktiky, ktoré sú navrhnuté na zahrnutie a reprezentáciu rôznorodosti rodových identít. Analýza bude zahŕňať nielen súčasný stav používania rodovo inkluzívneho jazyka, ale aj jeho potenciálny vplyv na kultúru, vzťahy a spoločenský pokrok. Diskutovať budeme o praktických aspektoch implementácie rodovo inkluzívneho jazyka v rôznych sférach života, vrátane vzdelávania, médií, a profesionálnej komunikácie. Osobitný dôraz položíme na výhody tohto prístupu v podporovaní rovnosti a vytváraní inkluzívnejšieho prostredia pre všetkých. Účastníctvo bude povzbudené k zdieľaniu svojich skúseností a názorov na túto tému a k diskusii o tom, ako môžeme spoločne prispieť k podpore inkluzívneho jazyka v našej komunikácii.Lektorstvo: Študentský spolok LIGHT* pri Univerzite KomenskéhoWorkshop je realizovaný v rámci projektu Dúhová Bystrica s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.
#Workshop
Info
Zobraziť viac