Nadchádzajúce podujatia

EMBARGO / Miloš Taliga: Kritický manuál pre hľadačov pravdy
Živá "offline" prednáška vedúceho katedry filozofie FF UMB spojená s diskusiou o užitočnosti kritického myslenia pri hľadaní pravdy v kritických časoch.To, ako o veciach hovoríme, vplýva na naše pocity a dojmy zo sveta, v ktorom žijeme. Náš jazyk používame ku komunikácii, vrátane nedorozumení a omylov. Používame ho, keď niečo označujeme za pravdivé alebo nepravdivé, aj keď argumentujeme za alebo proti nejakému stanovisku.Na úvod festivalu nám Mgr. Miloš Taliga, PhD. ozrejmí niekoľko zásadných pojmov a argumentačných stratégií, ktoré ako ľudia využívame (či zneužívame) v prospech dialógu (alebo nedorozumenia). Aký je rozdiel medzi výrokom, stanoviskom a argumentom? Čo keď sú dôsledky určitého stanoviska v rozpore s hodnotami, ktoré vyznávame? Ak je našou hodnotou napr. sociálna spravodlivosť, ako identifikujeme nespravodlivé (sociálne, politické) návrhy?Ako nám môže kritické myslenie pomôcť pri hľadaní pravdy? Je úlohou kritického mysliteľa rozoznávať argumentačné fauly? Férová kritická diskusia, ktorej cieľom je hľadať pravdu, má svoj vlastný rámec, s ktorého princípmi sa oboznámime.Prednáška sa koná len offline, tzn. fyzicky pre 35 ľudí za dodržania všetkých pandemických opatrení.Ľudskoprávny festival EMBARGO je súčasťou tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Prednáška #Diskusia
Info
EMBARGO / Milan Zvada: Kto sa bojí “gender ideológie”?
Definitívna prednáška o variáciách (ľudského) rodu a civlizačnom rozkole medzi dvomi pohlaviami - naživo "offline" s obmedzenou kapacitou.Slovo “gender” sa v posledných rokoch skloňuje pomerne často, najmä v súvislosti s tým, čo presne znamená byť mužom alebo ženou. Vytvára sa atmosféra fiktívneho ohrozenia tzv. “rodovou ideológiou” a spochybňuje sa rodovo podmienené násilie len na základe toho, že niekto nepovažuje cisrodové alebo transrodové ženy za rovnocenné ľudské bytosti so svojimi právami a slobodou rozhodovať o svojom tele. Binárne uvažovanie nad rodom a biologickým pohlavím vytvára základnú konceptuálnu mužsko-ženskú dichotómiu, ktorá vo svojich dôsledkoch “normalizuje” prežívanie, správanie a konanie ľudí na základe ich príslušnosti k rodu tak, ako im bol určený pri narodení podľa anatómie. Doslova civilizačný rozkol pramení z nepochopenia povahy rodu ako kultúrne podmieneného sociálneho konštruktu (naviazaného na spoločenské role a statusy), ktorý tým limituje možnosti jeho prežívania na individuálnej úrovni. Koncept rodovej rovnosti čelí vo verejnom diskurze nepochopeniu, je zbraňou a zámienkou pre diskrimináciu istej skupiny ľudí a menšín. Aké existujú dôvody na obavy? V prednáške sa dozviete o východiskách uvažovania o “rode” v širšom kontexte a o dôsledkoch, ktoré z neho vyplývajú pre konkrétnych ľudí.Prednáška sa koná len offline, tzn. fyzicky pre 35 ľudí za dodržania všetkých pandemických opatrení.Ľudskoprávny festival EMBARGO je súčasťou tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Prednáška
Info
Zobraziť viac